Montbui preveu iniciar aquest any les obres de remodelació i millora de dos espais emblemàtics, el carrer i la plaça Major del nucli antic. Actualment, el projecte es troba en procés de licitació i durant les properes setmanes se sabrà l’empresa encarregada de portar-lo a terme.

Entre altres aspectes, el projecte preveu l’ampliació de l’àmbit del carrer, incloent-hi la placeta del carrer de Sant Magí. També s’aprofitarà per fer el soterrament de serveis de tot l’àmbit d’actuació. A més, es plantegen aparcaments a la zona més ampla del carrer i també s’ampliarà l’espai de les escales de la Font de la Macària, envoltant per complet l’accés i perllongant l’espai cap a l’interior del carrer Pedret per garantir i preservar el valor històric de l’indret. D’igual manera, es conservarà el paviment i la barana actual de les escales de l’església. Pel que fa a la plaça Major, es recuperarà aquest espai per a l’ús dels veïns i veïnes. Es mantindrà l’organització de la plaça per facilitar-hi la celebració d’actes, alhora que s’hi integraran elements de disseny amb els símbols de l’entorn, com ara el Rec del Comú.

El projecte va ser redactat pels arquitectes Victoria Caballero i Marc Manzano i ha sortit a licitació pública per un import de 920.551 euros IVA inclòs (dels quals 464.449 corresponen a la remodelació del carrer, i 456.102 són per a la millora de la plaça. El termini d’execució és de vuit mesos.