Una actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya i una altra del Tribunal de Comptes contra les retribucions que percebia el secretari del Consell comarcal de l’Anoia podria estar al darrere d’un bloqueig de l’administració comarcal que es troba que no pot pagar ni nòmines ni proveïdors. El gruix de l’actuació se centra en el secretari, a qui el passat mes de juliol se li va retallar el sou per adequar-lo al temps de dedicació que tenia a l’ens (un 76% de la jornada) i se li van deixar de pagar alguns complements. I ara està de baixa per salut. L’interventor va demanar la baixa voluntària el passat dia 5 d’octubre i va plegar, amb la qual cosa va deixar el Consell sense una de les tres signatures autoritzades i necessàries per fer qualsevol pagament. Abans, però, va explicar al Tribunal de Comptes quina era la situació del Consell i del secretari, i aquest tribunal ha iniciat un procés. A l’interventor també se li va retallar el sou, en retirar-li «un complement de productivitat». Se li va mantenir un altre complement de tresoreria perquè es considera que era una feina afegida. Aquesta situació i la intervenció del Tribunal de Comptes podria haver estat determinant per arribar a la situació de col·lapse actual, que afectaria amb salaris directes, 180 treballadors.

El govern del Consell comarcal de l’Anoia, Junts i PSC, no troben funcionaris habilitats per poder contractar de manera ràpida (la manca de secretaris i interventors és un problema greu de l’administració local), tampoc no tenen funcionaris dins de la pròpia casa que puguin ser habilitats per exercir aquestes funcions de manera accidental o provisional. Qualsevol despesa del Consell ha de portar la signatura del gerent, el tresorer i l’interventor, segons ha explicat a aquest diari el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete (Junts). Ell no vol fer una relació de causa-efecte sobre l’adéu de l’interventor i la intervenció del Tribunal de Comptes. «No puc fer conjectures», afirma, «però les coincidències mai són perquè sí», afegeix. Boquete també lamenta que l’interventor «no hagi tingut una sortida endreçada» i els hagi deixat amb el problema de no poder fer els pagaments.

El president del Consell està buscant un substitut per a la intervenció i té una solució provisional per poder-los fer a partir del dia 2 de desembre, però fins aquesta data hi ha un buit. Això voldria dir que els treballadors deixarien de percebre les nòmines de l’octubre i del novembre. Per a Boquete, aquest és el principal maldecap, però és conscient que també deixa de pagar serveis com ara el menjador escolar, el transport escolar i l’assistència social que es presta des de l’ens comarcal a bona part de les escoles de la comarca i dels Ajuntaments. La solució provisional passa per habilitar una funcionària que en aquests moments és la responsable de recursos humans, però que encara es troba en un període de pràctiques, fins al dia 1 de desembre, i en aquesta situació laboral no pot assumir altres funcions de l’administració. També li cal trobar un funcionari per ocupar la secretaria, ja que el funcionari qüestionat va presentar una baixa laboral, per motius de salut que no s’han especificat. De moment, Boquete ho resoldrà donant feina a un secretari que treballa ja amb un altre municipi petit de la comarca.

Aquest dijous, Boquete, té previst de reunir-se amb la direcció general d’Administració Local de la Generalitat, que és l’ens que té la potestat de fer els nomenaments de secretaris i interventors, per demanar que els aporti una solució. La proposta de Boquete serà que la Generalitat eximeixi durant gairebé 2 mesos (fins al 2 de desembre) de la necessitat de tenir la firma de la intervenció per poder fer el pagament de les nòmines exclusivament. Una decisió que tindria una caràcter absolutament limitat en el temps, que seria excepcional i que només permetria fer el pagament dels treballadors del Consell, no dels proveïdors, segons ha explicat el mateix president comarcal.

Boquete s’ha reunit a les darreres hores amb els altres grups polítics del Consell per exposar-los la situació i amb els responsables dels treballadors de la institució. Però també ha hagut de reaccionar a les peticions legals, davant els requeriments d’Antifrau i, sobretot, a partir de la intervenció en l’afer del Tribunal de Comptes, un tribunal que ha obert diligències a partir de l’informe de l’interventor. De fet, tot el procés arranca d’una denúncia, en principi anònima, que va posar en coneixement d’Antifrau les suposades irregularitats comptables, de les que se’n podrien haver beneficiat, segons els fets denunciats, el mateix interventor i el secretari.

Què investiga Antifrau i tribunal de Comptes?

El problema rau en què el Secretari estaria cobrant diners a la nòmina per sobre del que suposadament li pertocaria, segons explica el mateix president del Consell comarcal de l’Anoia en les al·legacions que ha presentat el passat mes de setembre en l’inici del procediment judicial del Tribunal de Comptes.

Admet Boquete en la seva al·legació que el 19 de maig del 2019, l’Oficina Antifrau de Catalunya va fer un requeriment d’informació sobre les suposades irregularitats que se li havien denunciat, i assegura que van tenir una resposta que va fer el mateix secretari sense posar-ho en coneixement dels polítics. «El Consell comarcal de l’Anoia com a institució no va tenir coneixement d’aquest requeriment», assegura. Però el cas va continuar obert i el dia 16 de maig del 2022, Antifrau va notificar al Consell comarcal de l’Anoia «la tramitació de l’expedient», que es referia a «irregularitats, entre d’altres, en les retribucions al personal del Consell Comarcal de l’Anoia».

A partir d’aquí, però, el Consell comarcal sí que reacciona. L’endemà mateix rebre la comunicació d’Antifrau, el mateix president signa un decret per encarregar al gerent de l’ens, ni al secretari ni al tresorer, que eren les dues persones qüestionades, «l’ordenació, impuls i resolució de l’expedient informatiu» per determinar les suposades irregularitats. I el 23 de maig, Gerència va requerir la informació necessària per a l’expedient al secretari, a l’interventor i a recursos humans. Les conclusions d’aquest informe intern eren que el secretari, L. C. S., que és al Consell des del 1999, realitza una jornada del 28,5 hores del total, que percep una retribució del 100% del total segons el que s’estableix en la relació de llocs de treball del Consell, que rebia un complement de productivitat des del mes de maig del 2015 (que el president va tallar el maig del 2022) i que rep, encara, un complement ad person, fonamentat en un suposat dret adquirit, que fa que tot i tenir una plaça del nivell 28 s’hagi situat en una del nivell 30 (i el Consell diu que no hi ha cap acord que ho justifiqui). I també indica que M. G., l’interventor, estava cobrant dos complements: «un de productivitat i un altre per l’exercici de funcions de tressorer». L. C. S. tenia també una consulta privada com a advocat.

Els fets van seguir evolucionant, i el 25 de juliol del 2022, el gerent va fer una resolució parcial de l’expedient en la que es va acordar «la suspensió del pagament del 100% de la nòmina i del complement ad person. I el gerent li va demanar al president que es fes una revisió d’ofici dels acords per al pagament dels complements perquè hi havia el que es coneix com a «vici de nul·litat». A partir del 25 de juliol, el Consell comarcal va deixar de pagar aquest complement ad person i va reduir la nòmina del secretari al 76% del total, que són les hores que tenia contractades.

La relació d’accions del Consell comarcal que explicada en el plec d’al·legacions que presenta davant el Tribunal de Comptes, un organisme que intervé perquè l’interventor, abans d’abadonar el seu càrrec, va exposar a aquest estament judicial la seva versió dels fets, indicant que el Consell «tenia un coneixement generalitzat i consentit» de la situació del secretari. El Consell li diu al tribunal que no és cert en la seva al·legació, assegura que ha actuat sempre «de bona fe» i que es fa sentir «sorprès» per la notificació d’Antifrau.

El Consell comarcal ha demanat que la instrucció del cas recaigui «en la secció corresponent de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i que posteriorment es traslladi l’expedient al Tribunal de Comptes. I l’administració comarcal vol eludir responsabilitats, perquè considera que hi ha «inexistència de responsabilitat comptable del Consell Comarcal de l’Anoia». Boquete s’exculpa, també, indicant que la dedicació dels polítics al Consell és parcial i que hi hagi «una confiança plena en les actuacions del màxim expert jurídic».