El Pressupost General de Calaf augmenta en un 31,10% respecte a l'any anterior, amb un total de 6.583.007,08 euros d'ingressos i 6.504.472,40 euros de despesa i, per tant, un equilibri pressupostari de 78.534,68 euros positius. El pressupost es va ampliar amb l'àmplia majoria que té el govern, amb 7 vots a favor i tres en contra.

La part més rellevant del Pressupost són les inversions previstes, que sumen un total de 2.186.321,05 €, el que suposa un 33% del total. D'aquestes, destaquen la reforma d'una nova caseta dels mestres per oferir-la en contracte de masoveria; la millora de la sala d'actes, la llar d'infants, el cementiri, l'edifici dels bombers, el camp de futbol i la piscina; l'adequació de la capella del CRO, per al futur museu Alexandre de Riquer i el manteniment de carrers i camins, entre d'altres. A més, també s'han aconseguit tres subvencions vinculades amb temes de sostenibilitat i acció climàtica, que permetran canviar tot l'enllumenat públic, millorar l'eficiència energètica de l'Ajuntament de Calaf i comprar i instal·lar plaques fotovoltaiques. Un 72,73% del cost de les inversions, és a dir 1.590.166,15 euros estan subvencionats.

"Pel 2023 es preveu que els preus es mantinguin a l'alça, cosa que augmentarà els costos de la despesa. Tot i això, no hem incrementat els impostos ni les taxes", va destacar Montse Mases, regidora d'Economia i Hisenda.

Joan Caballol, de Junts per Catalunya, a l'oposició, va assenyalar que la despesa de personal suposa un problema, ja que representa el 50% del pressupost. A més, considera la inversió de més d'un milió d'euros per canviar l'enllumenat públic "forassenyada" tot i que estigui subvencionada per un fons Next Generation.Finalment, va considerar que es continua desatenent altres immobles municipals com el Convent de Sant Francesc i troben a faltar al pressupost els projectes de la residència o la biblioteca.

Per la seva banda, Salvador Prat, del GiC va considerar que el pressupost "no s'aguanta per enlloc", ja que hi ha molta despesa de personal, d'aigua, d'escombraries... i que no es cobreix amb el que es cobra.

La regidora Montse Mases va aclarir que la despesa de personal pel que fa als serveis bàsics d'un Ajuntament – administratiu, brigada, neteja i vigilància - suposa un import d'un 25% del pressupost. Ara bé, l'Ajuntament de Calaf ofereix altres serveis com la Llar d'Infants, l'Escola de Música i el Centre de Recursos per l'Ocupació que són el que fan pujar aquest cost. Finalment, va assegurar que el personal que hi ha l'Ajuntament és el necessari, a causa de les obligacions administratives actuals i serveis que es donen.

Per la seva part, Jordi Badia, l'alcalde, va explicar que els projectes de la futura biblioteca i la nova residència estan seguint els seus processos i que s'incorporaran a pressupost quan els notifiquin des de Diputació i Generalitat l'aprovació de les subvencions. El que està previst, és enderrocar l'antiga caserna – on ha d'anar la biblioteca - a principis d'any.