David Riba Bernáldez (Igualada, 1971), va convertir-se en el nou cap de la Policia Local d’Igualada fa poc més de tres mesos, agafant el relleu de Jordi Dalmases, que havia tingut el càrrec durant més de 33 anys. El nou cap, titulat en psicologia i que porta tota la seva trajectòria al cos policial d’Igualada, assegura que la capital de l’Anoia és una ciutat segura tot i que apunta que cal fer millores en àmbits com la seguretat ciutadana, el trànsit i l’incivisme, que són els tres eixos que proposa per la Policia Local d’Igualada.

Ja porta més de 3 mesos com a cap de la Policia Local. Com ha sigut l’inici?

Doncs la veritat han estat tres mesos molt intensos i que han passat molt ràpid. El primer ha estat familiaritzar-me amb noves tasques i maneres de fer que van associades al càrrec. Hi ha determinada feina que fins que un no l’ha de fer, es desconeix. Per exemple, la gestió econòmica del pressupost de la policia local o el dia a dia en la interrelació amb l’equip de govern.

Va agafar el relleu de Jordi Dalmases, qui va tenir aquest càrrec durant més de 33 anys. És una responsabilitat afegida?

Quan jo vaig entrar a la policia el Jordi ja era el cap de la Policia Local i el conec des de fa 27 anys. Ha fet coses molt bones per aquesta policia i n’he après molt, però per mi no suposa una responsabilitat afegida. La meva manera de ser em porta a ser exigent amb mi mateix, més enllà del que va fer el meu antecessor. Ho va fer molt bé, però jo no intento imitar-lo, no funcionaria. Penso que cadascú de nosaltres té uns trets característics i unes actituds diferents i que cal saber utilitzar-les.

I per què va decidir fer aquest pas endavant?

No va ser una decisió planificada per mi. La meva manera de ser, la meva responsabilitat, la meva implicació i les ganes de millorar cada dia van fer que poc a poc anés ascendint fins arribar a on sóc ara.

La seva arribada ha comportat canvis en el cos?

Sí, ha comportat canvis. El primer va ser la creació de la figura del sotscap de la comissaria. Aquest càrrec ens permet treballar de manera més coordinada i prendre les decisions de manera consensuada. Sempre s’ha tingut en compte el parer dels comandaments de la prefectura, però d’aquesta manera hi ha una figura que agafa un pes més específic i de forma més formal. Això permet un treball més unificat i en equip, a més de tenir un comandament que gestiona la policia local davant qualsevol absència meva. Un altre canvi és l’augment d’efectius dedicats a la proximitat, un grup d’agents que ha de permetre una millor interrelació entre els ciutadans i la policia. Actualment també hem implementat el patrullatge a peu dins aquesta secció perquè creiem que és molt positiu que els agents i la ciutadania puguin relacionar-se al carrer.

Aquest patrullatge s‘efectuarà a tota la ciutat?

Es farà al centre però no volem descuidar altres zones de la ciutat. És un projecte perquè en qualsevol punt de la ciutat hi pugui haver aquests agents patrullant.

És Igualada una ciutat segura?

El meu parer es que sí, però no tant com desitjaria. Amb això vull dir que cal seguir treballant per millorar la seguretat a la ciutat. Si miren el que diuen les estadístiques, i en això m’agrada comparar-nos amb els municipis de característiques similars pel que fa a nombre d’habitants, nosaltres estem millor. Tenim millor percentatge de casos delictius resolts i també de persones detingudes, alhora que estem per sota en nombre total de fets delictius denunciats. Tot i això, cal puntualitzar que encara no ens han facilitat les dades del 2022.

Què és el que més preocupa a la Policia Local d’Igualada?

No és només un sol aspecte. La seguretat ciutadana és molt important, que tothom pugui viure en un entorn segur, però també ho és el trànsit. I un altre aspecte que ens preocupa és l’incivisme. Aquests tres eixos ens preocupen força i penso que s’ha de treballar de manera transversal per obtenir els millors resultats possibles.

Les problemàtiques juvenils són una qüestió policial o social?

Crec que una part és social ja que els valors dels joves han de venir arrelats des de casa, de l’escola i de les entitats on desenvolupen les seves activitats quotidianes. Però com a policia ens toca fer més una conducta de control. Tot i que també fem una feina pedagògica, la nostra feina del dia a dia al carrer és d’un cert control.

La violació a una menor va ser un punt i a part a nivell de seguretat per la ciutat?

Va ser una desgracia molt gran. Tenim clar que és un fet aïllat que desitgem que no es repeteixi mai més, però sabem que podria haver passat a qualsevol altre municipi. Ens va tocar patir-lo i tothom va posar els seus esforços per poder detenir l’autor dels fets. Amb això no vull dir que no treballem perquè no es torni a produir, nosaltres juntament amb els Mossos analitzem els successos i intentem establir dispositius i mesures que redueixin al màxim les possibilitat que aquests fets succeeixin.

Fan falta més agents de policia a Igualada?

Sí, ja que la ràtio d’agents, si tenim en compte municipis similars al nostre, ens situa per sota de la mitjana. Des de l’equip de govern no se’ns diu que no i s’està treballant per augmentar la plantilla, però no tant ràpidament com voldríem.

Ara es preveu l’arribada de 8 agents més.

S’ha aprovat un procés selectiu, però aquí, com en altres policies locals, tenim molt moviment d’agents. Això implica que la plantilla acabi sense augmentar tant com es voldria i que costi estabilitzar més la plantilla. Això és una queixa que tenim nosaltres i moltes altres policies.

I han de ser Policia Local o Mossos?

Per anar bé han de ser dels dos cossos policials, hi ha competències que exercim plenament nosaltres, d’altres ells i d’altres de manera compartida.

Hi ha cossos policials amb més agents interins que funcionaris. És el cas d’Igualada?

Actualment a Igualada no en tenim cap. Els interins són una realitat en municipis de platja que veuen un augment de població en períodes concrets, però en el nostre cas quan es té un interí ràpid es mira que tingui la possibilitat d’opositar per la plaça de funcionari de carrera.

Els Mossos estan apostant pels patrullatges o les comissaries conjuntes amb les policies locals. Creu que la millora en seguretat passa per aquí?

El fet de treballar coordinats sempre permet millors resultats. Però penso que el que permet un millor servei és la possibilitat de comptar amb sales de control conjuntes. Això permet una millor redistribució de patrulles atenent als requeriments i la problemàtica que cal tractar.