L’Ajuntament de Capellades tindrà un pressupost de 6 milions d’euros per aquest any 2023m, que tindrà com a cirereta del pastís la posada en marxa de les rutes del parc prehistòric i dels establiments de restauració i atenció al visitant. El regidor d’Hisenda, Jaume Solé, ha explicat que «és una proposta molt prudent», perquè a l’hora d’elaborar la previsió econòmica s’ha tingut en compte que aquest és el darrer pressupost d’aquest govern i ja serà una eina de treball per a un nou govern a partir de juny. També influeix en la proposta que Capellades ha congelat els impostos i les taxes i, per tant, també bona part dels ingressos.

Salvador Vives, per la seva part, ha explicat que «el model de pressupost per a l’exercici 2023, «continua prioritzant les polítiques actives de benestar social i les persones». I ha afegit que «la despesa pública municipal es manté, atenent les polítiques, educatives, culturals, juvenils i esportives, amb compromisos i millores d’eficiència per oferir a la ciutadania serveis públics de qualitat».

Durant el 2023 es preveu la licitació i l‘obertura estable del circuit del Parc Prehistòric, de l’edifici de serveis de restauració i de l’atenció als visitants. El pressupost 2023 preveu una partida inicial per el funcionament de monitoratge i de manteniment.

També es preveuen partides per continuar amb les polítiques de millores energètiques i sostenibles de les instal·lacions municipals, de la qualitat i estalvi d’aigua, millora de carrers, places, enjardinats públics, arbrats, i les necessàries de millora i reposició que puguin sorgir en els edificis i instal·lacions municipals o equipaments de la via pública.

El pressupost final, de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms de la Llar d’Infants Vailets i el Museu Molí Paperer és pràcticament ja de 6 milions d’euros, són 5.977.438,44 d’euros.

Els regidors de l’oposició van votar en contra de la proposta del govern. Els 3 grups van coincidir en la crítica pel poc temps que han tingut per revisar els comptes i l’escassa aportació que hi han pogut fer, tot i que van admetre que en diferents projectes que hi haurien pogut votar afirmativament.

En la mateix sessió plenària, els regidors van aprovar la Relació dels Llocs de Treball de la Policia Local i la Brigada Municipal, la ratificació del conveni de col·laboració amb la comissió de Reis i dues convocatòries per a la concessions de subvencions en règim de concurrència competitiva dels Serveis Socials.