El nucli antic de Santa Margarida de Montbui està en obres. La Dilluns van començar la rehabilitació del Carrer i Plaça Major del Nucli Antic. Les obres, en aquesta fase inicial, es desenvoluparan a la Plaça Major, on quedarà limitat l'accés únicament als veïns.

La inversió total de la rehabilitació històrica del Carrer i la Plaça Major del Nucli Antic és de 786.151'33 euros. El termini d'execució de les obres serà de vuit mesos. Els treballs van a càrrec de UTE Plaça Major 2022 (Catalana d'Obres del Penedès & Tecnologia de Firmes). La direcció d'obres (projectista) va a càrrec de Marc Manzano ("Entremig Arquitectura"). Les afectacions al trànsit, en aquesta primera fase, estan centrades a la Plaça Major. S'informarà als veïns i veïnes del desenvolupament de les afectacions.

La intervenció, segons han explicat fonts municipals, consisteix en la pavimentacií de la Plaça Major mitjançant pedra noble tipus travertí i homogeneïtzant tot l'espai a un sol nivell. S'habilitarà un carril central del paviment per permetre el pas dels vehicles. Davant la Casa Gran es generarà un espai per a ús exclusiu de veïns i vianants. Es mantindran l'actual arbrat, els actuals bancs de pedra i es preveu afegir-ne algun mes a la part sud de la Plaça Major. També es mantindrà l’espai d’estada a l’entrada nord. L'entorn de l'església de Santa Margarida i les escales s'enllosaran de nou.

Pel que fa a la rehabilitació del carrer Major, l'àmbit d'actuació es preveu des de la Plaça Catalunya fins al final del carrer Major, a la carretera de Valls. S'hi inclourà la placeta del començament del carrer de Sant Magí i l'enllaç d'accés cap al carrer Pedret.

Es reurbanitzarà tot el carrer a un sol nivell, eliminant les voreres. L'enllaç des de la Plaça Catalunya cap al carrer Major disposarà d'un petit gual remuntable per tal d'assegurar que els vehicles entrin a velocitats reduïdes.

La plaça de Ca la Macària i la Placeta d'inici del carrer Sant Magí disposaran d'alguns aparcaments per als vehicles dels veïns.

Es preveu la regeneració de l'espai actual de la font de Ca la Macària pavimentant-lo amb travertí i ampliant els espais per seure-hi. També es generarà un espai no pavimentat, amb jardí o àrids, sota la barana de cal Comes.

Es valorarà la possibilitat de posar a la vista els trams finals del Rec, per posar-lo en valor com a patrimoni del Poble.