Alba Vergés té 44 anys, és igualadina i és llicenciada en economia i tècnica en enginyeria informàtica. Ha estat consellera de Salut (2018-2021) i és la vicepresidenta del Parlament de Caralunya des del juny de l’any 2021.

Quina valoració fa de la feina feta per ERC en el darrer mandat?

Doncs una valoració molt positiva en un grup liderat per l’Enric Conill. Com a grup municipal, han estat, no només capaços, sinó que han tingut la iniciativa de posar sobre la taula aquelles coses que des del govern actual no s’estaven fent, com el ple monogràfic d’habitatge o també la implicació en el ple de joventut. Des de l’oposició han treballat molt, però ara tenim ganes de fer-ho des del govern.

Quina valoració fa de l’acció de govern durant el darrer mandat?

El que constato és que fa 12 anys que hi ha el mateix alcalde i el mateix govern municipal i que moltes de les coses que sortien, precisament aquell 2019 en campanya electoral, són els mateixos temes que surten ara. Això mostra aquelles coses que no s’han volgut fer i que són importants per Igualada i que són claus per la vida de la gent, com el tema de la mobilitat, la planificació urbanística o la creació d’ocupació.

Moltes formacions considereu que el canvi a Igualada és necessari. Què hi pot aportar ERC?

És evident que a Igualada li cal un canvi, i per això no ho diem només nosaltres. El que afegim és que aquest canvi ha de ser útil per a la vida de la gent i el canvi passa per nosaltres sí o sí.

Quins són els seus principals compromisos?

Arremangar-nos amb els reptes que té la ciutat i fer-ho des d’un punt de vista sempre del bon govern, de l’ètica i la transparència. Penso que això és clau de cara a la confiança de la ciutadania perquè gestionem allò que és bé comú de tots. Volem fer-ho amb polítiques valentes perquè el món es mou molt ràpid en un entorn global i mundial i volem que Igualada sigui part d’aquesta transformació que li cal al país. La re-industrialització que volem fer com a país, Igualada hi ha de ser, sí o sí. I després fer d’Igualada una ciutat que cuida la seva gent en totes les dimensions. La gent gran també la cuidem sabent que els seus nets i netes tenen oportunitats i no marxaran a viure fora sinó que estaran al seu costat.

Quina és la proposta que li fa més especial il·lusió liderar?

La transformació del Rec. Tenim un barri que és únic, que és singular, que no el tenen altres ciutats, i que, per tant, aquí hi podem posar un tret diferenciador gran que ens dona moltes possibilitats. Tenir la capacitat de fer un gir des de passar d’un abandonament de tota una part de la ciutat a canviar-la i transformar-la.

En el vostre programa electoral proposeu més de quaranta transformacions urbanístiques.

Igualada s’ha de planificar, i crec que això és indiscutibe. S’ha de saber cap on va la ciutat i, per tant, nosaltres creiem que amb un POUM de l’any 1986 i anar fent diferents bolets, no posem rumb a la ciutat, és una ciutat que va sense GPS. El que és molt fort és que no ho portin precisament tots els programes electorals. Aquest repte, havia estat en els programes polítics el que avui és el govern i ja no ho està. També creiem que això s’ha de fer amb tota la ciutat, no s’ha de decidir només des d’un despatx de l’Ajuntament, sinó que ha de ser un relat que comparteixi la ciutat.

A banda de la planificació urbanística, esmenti els principals reptes per Igualada?

Un repte clau és l’habitatge. Durant molts anys s’ha negat el problema d’habitatge. S’ha de rehabilitar habitatges, però també fer servir altres fórmules com són reclamar habitatges que estan buits i que formen part d’habitatges de la SEREB, de grans tenidors i que haurien d’estar a disposició de la ciutadania. També és un repte la comunicació, Igualada està molt ben situada, però mal connectada. Necessitem que s’inverteixi en infraestructura ferroviària, amb aquest tren ràpid que ens ha de portar 50 minuts a Barcelona, però és que a més a més ens ha de connectar amb la resta del país. Després hi ha coses que s’han de fer des que s’entra a governar, com acabar amb certes injustícies com és la dels impostos. En definitiva, hem de fer d’Igualada, una ciutat d’oportunitats i que s’hi pugui viure.

De la resta d’alcaldables, amb qui hi té més afinitat?

Nosaltres volem treballar amb tothom i les afinitats personals importen, però a vegades no les tens perquè no hi has conviscut o no hi has treballat conjuntament. Si hi ha voluntat de construir-les, les construirem amb tothom. Penso que és més el què i no el qui, parlarem amb tothom qui calgui i qui vulgui sumar. Bé, no cal que puntualitzi que amb l’extrema dreta no hi pactarem res.

Si fos la propera alcaldessa, què és el que faria l’endemà mateix de prendre possessió?

Crec que faria el mateix que intento fer sempre, que és parlar amb la gent, ser-hi. I, evidentment, entrar a l’Ajuntament i, com sempre quan agafes una responsabilitat, assumir que hi ets i que lideres aquesta ciutat. I fer-ho acompanyar de tot l’equip, perquè jo crec que això és molt important.