Joan Agramunt és empresari i agent de la propietat immobiliària. Ha estat regidor de l’Ajuntament d’Igualada durant 20 anys (1995-1999 i 2003-2019), sempre en representació del PP.

Quina valoració fa de l’acció de govern en aquest darrer mandat?

Aquest mandat ha estat marcat per la pandèmia, i ha obligat al conjunt d’administracions públiques i han hagut de prioritzar i crear polítiques relacionades amb això. L’ Ajuntament ha fet una tasca molt important. Per la resta, la política municipal és agraïda i s’han fet millores i coses bones, però han quedat tasques pendents i, algunes, prioritàries, com fer venir més empreses o l’ampliació d’habitatge social.

En les darreres eleccions la seva formació no va aconseguir tenir representació. Què pot aportar si aquesta vegada entra al consistori?

El nostre repte, en aquests moments, és recuperar la presència a l’Ajuntaments del PP. Sempre hem sigut un partit moderat, que sempre ha intentat buscar l’acord, el consens i el diàleg, i fins i tot quan hi havia governs a la ciutat en minoria, doncs vàrem arribar a acords amb benefici del conjunt de la ciutadania, amb benefici del igualadins.

Recordi’m algun exemple.

Vàrem arribar als principals acords que permeten la governabilitat d’un ajuntament, com són l’aprovació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics, que és l’apartat d’ingressos d’un pressupost, i, alhora, el propi pressupost amb diferents exercicis, que és ja els ingressos i el conjunt de despeses que ha d’afrontar la ciutat any rere any.

Quin és la principal oportunitat i debilitat d’Igualada?

Com a oportunitat i, alhora, com a debilitat, el que entenem que fa falta al conjunt del nostre municipi és la creació d’ocupació. Sempre hem dit des del PP Igualada que aquesta és la millor política social. És una dada objectiva que més del 30% de jovent del nostre municipi ha d’anar a treballar fora d’Igualada. Però és que ja no els municipis del voltant que puguin pertànyer a la mancomunitat de la Conca d’Òdena o als 33 municipis de la comarca de l’Anoia, sinó que han d’anar fora de la comarca a treballar. Per tant, hem de prioritzar ser un autèntic pol d’atracció d’emprenedoria i d’empreses al nostre territori. Ja no dic només a nivell d’Igualada, que hi ha una limitació que és fonamental: només tenim 8 km quadrats. Caldria que es pogués portar a terme una actuació que pogués potenciar la ja creada, l’actual mancomunitat de la Conca d’Òdena, per treballar d’una manera més global i que a Igualada no es deixin escapar oportunitats.

A banda de la creació d’ocupació, quines són per vostè les altres prioritats per la ciutat?

Per nosaltres les altres prioritats que veiem en Igualada són crear més seguretat al nostre entorn; fer una aposta ferma i decidida per la política social aportant més habitatge social; aconseguir una reducció en la pressió fiscal i, en l’àmbit d’urbanisme, una eina bàsica prioritària que té l’Ajuntament és el POUM, i entenem que Igualada no pot esperar més i s’hi hauria de posar de ple, absolutament.

Comentava més seguretat.

Igualada, com a altres indrets, hi ha bastants robatoris, extraccions dels vehicles, s’han portat a terme els últims mesos robatoris de varis catalitzadors i d’obertures de vehicles, retrovisors, alguna baralla nocturna... Això passa, en general, a tot arreu, però, entenem que hem de vetllar pel nostre municipi.

I quina és la seva recepta per solucionar el tema de l’habitatge?

Una de les nostres propostes és destinar un prop d’un 30% d’una legislatura de capítol 6 d’inversions a la construcció o compres d’habitatge de segona o posterior transmissió, és a dir, de segona mà, i portar a terme més habitatge social que quedi com a propietat de l’Ajuntament d’Igualada

per tal de gestionar i poder tenir un parc propi de pisos en lloguer destinat a habitatge social. Això és possible, ja ho vàrem plantejar fa 4 anys.

Com veu el panorama polític per aquestes eleccions?

Bé, és complex, però no aquí, al conjunt de Catalunya des de l’1 d’octubre del 2017. Evidentment que el PP va impactar de l’any 1995 al 99 en Convergència i Unió, però la Convergència i Unió d’aquell moment no té res a veure amb Junts per Catalunya d’aquests moments, o amb el PDeCAT o amb altres formacions polítiques que es van ascendir de l’antiga Convergència i Unió, inclús la pròpia Unió Democràtica de Catalunya va desaparèixer.

Si té possibilitat d’unir forces, amb quina formació se sentiria més còmode?

La nostra voluntat és parlar amb tothom, però, òbviament, amb unes determinades formacions polítiques hi ha més oportunitat d’arribar a obtenir diàlegs, acords i algun consens. Ho faríem amb formacions polítiques que, primer, abans posin l’interès dels igualadins i, en segon lloc, que siguin més propers al nostre espai polític que tenim honor de representar.