El nombre total de llocs de treball a la comarca de l’Anoia ha augmentat un 3,7% el 31 de març de 2023 respecte un any enrere, fins als 36.750, la xifra més elevada des de setembre 2008. Aquest creixement, segons les dades d’anàlisi econòmica de la Cambra de Barceloa, és lleugerament més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (5,1%), mentre que els autònoms disminueixen lleugerament (-1,1%, 85 persones menys), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats i un -0,2% autònoms).

Tot i que hi ha més ocupació hi ha també una reducció del nombre d’empreses. Els serveis i la construcció contribueixen a la rebaixa en aquest capítol.

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït lleugerament, un 0,9% a finals de març de 2023 respecte a un any enrere (menys 29 empreses), fins a les 3.069 empreses; aquesta evolució és de signe contrari a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,6%).

Així mateix, respecte al trimestre anterior (desembre 2022) es registra un descens de 3 comptes de cotització a la comarca (-0,1%).

Per sectors, el teixit empresarial s’ha mantingut respecte a l’any anterior a la indústria (0,0%); mentre que als serveis i a la construcció ha disminuït (un -1,3% i -1,2%, respectivament). Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït entre les microempreses (fins als 9 treballadors), un 1,8% —que representen el 80,8% del total. A la resta de trams el teixit empresarial ha augmentat: un 0,6% entre les de 10 a 49 treballadors, un 20,0% entre les 50 a 249 treballadors i un 14,3% entre les de 250 i més treballadors (de 7 a 8 empreses).

S’incrementa la dimensió mitjana de les empreses amb 9,4 assalariats per empresa. En canvi, ha minvat un 2,3% entre les empreses de fins a 9 treballadors/es (microempreses) i un 1,0% entre les de 10 a 49 treballadors /es (empreses petites). Com a resultat d’aquesta evolució, la dimensió mitjana de l’empresa al tancament de l primer trimestre se situa en 9,4 assalariats/des per empresa, la dada més elevada des del 2008. Unes 17.000 persones de l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Atur a la baixa

Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2023 tanca amb 6.871 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -4,8% al març, el menys intens des del maig del 2021, i és inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%). Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-7,0%) que entre les dones (-3,3%).