Els regidors de Poble Actiu lamenten que el govern d'Igualada no s'hagi implicat més en la programació d'activitats, sobretot a l'horari nocturn, i consideren la programació de grups musicals ha estat fluixa en la darrera edició. El grup cupaire, a l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, ha fet un primer balanç del resultat de l'última festa major i està pendent de conèixer quin ha estat el presupost de la setmana d'actes per completar l'anàlisi.

La regidor Elisbet Farrés ha explicat que "sense les entitats, la festa quedaria reduïda a molt poques activitats". "Tot i que creiem que les entitats han de ser el pal de paller de la Festa Major, no pot ser que l’Ajuntament es desentengui de les seves responsabilitats organitzatives, com hem vist en el cas de l’oci nocturn”, ha afirmat. La formació també assegura que "molts ciutadans els han fet arribar les queixes que la qualitat de certes activitats ha sigut limitada enguany, especialment el piromusical, l’oferta de concerts o el pregó". 

El final de les barraques

La formació municipalista considera que la supressió de les barraques que el govern va anunciar poc abans de l'inici de la festa major "ha suposat traslladar una responsabilitat molt gran a entitats com La Coll@nada, que ha hagut d’absorbir en els seus actes un volum de públic per sobre la seva capacitat, ja que ha sigut l’única oferta d’oci nocturn de dilluns a dijous, i pràcticament l’única oferta a altes hores de la nit durant el cap de setmana", segons el regidor Pau Ortínez. “No compartim que la manera de reduir el consum d’alcohol sigui suprimir un espai d’oci com les barraques, sinó que això s’ha d’aconseguir amb una bona educació dels joves de la ciutat. El que no pot pretendre el govern és que al suprimir l’espai de barraques els problemes desapareguin espontàniament”, ha manifestat Ortínez. L'Ajuntament va justificar el tancament de la zona de barraques per evitar els problemes i incidents dels darrers anys.  

La regidora Rosa Perelló ha exposat que “l’ajuntament està localitzant una gran part de l’activitat al Parc Central, malgrat que molts concerts no s’adeqüen a un espai tan gran, i això resultà en un centre pràcticament buit el diumenge de Festa Major a la nit”. Proposen no deslocalitzar més activitats del centre, ja que creuen que aquesta és part de la funció que té, i alhora no concentrar tota l’activitat al Parc Central, sinó també repartir-la a altres zones com són el Parc de Valldaura, l’Estació Vella.

Treballar per un model consensuat

Finalment, la formació municipalista ha volgut posar sobre la taula que primer de tot cal definir quin model de Festa Major es vol. Segons Elisabet Farrés "Actualment la Festa Major és un conglomerat d'actes i pedaços sense sentit. No hi ha un model clar de quina Festa Major ha de tenir la ciutat, i això fa que cada any quedi més desdibuixada ". També han posat èmfasis en que "cal treballar perquè aquest model sigui decidit i organitzat de forma participativa, ja sigui per coordinar les diferents entitats, així com per programar activitats que realment interessin a la ciutadania". Segons la regidora Perelló, “emplacem la regidora Carme Riera [responsable de l'àrea de Cultura i festes], a treballar des d’aquest mes de setembre per un model de Festa Major consensuat amb totes les entitats, i que tingui la participació ciutadana com un dels seus eixos principals”.