L'Ajuntament d'Òdena manté un pols judicial amb la Generalitat perquè no accepta el procés que s'ha seguit per imposar la construcció de parcs solars al municipi ni algunes de les conseqüències que tindrà per als seus veïns. L'alcalde de la població, el republicà, Jaume Xaus, va explicar en un ple que ja havien presentat anteriorment un recurs contenciós administratiu contra el govern català davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, donat que les al·legacions fetes per l’ajuntament el passat mes de maig no van ser contestades. Aquest mes de setembre, contra la denegació de la Generalitat per silenci administratiu, l’Ajuntament ha traslladat la problemàtica als tribunals. Hi ha una segona acció en marxa des d'aquesta setmana que és un recurs d’alçada contra les llicències administratives que va atorgar la Generalitat en ple mes d'agost. És el pas previ a la presentació d'un nou contenció administratiu, que l'Ajuntament ja preveu. Òdena demana en ambdós casos la nul·litat dels projectes.

Jaume Xaus va explicar les accions empreses en un ple extraordinari celebrat dijous, 21 de setembre. Era una sessió que es va convocar arran de la petició que li van presentar els dos grups de l'oposició, Òdena Progrés i Òdena a Fons. Aquests dos grups van presentar una proposta d'actuació que el govern, que té majoria al ple, va comprometre's a estudiar.

En el ple, l’alcalde també va informar que s’està participant "activament" d'un treball conjunt amb la resta de municipis afectats per aturar "aquesta massificació, a través de recursos d'alçada contra les aprovacions, com també ha consensuat un manifest amb la resta d'Ajuntaments demanant mesures i correccions".

En el ple, el govern ha reiterat el seu posicionament a favor de les energies renovables, però manifesta la seva "disconformitat en la manera com han estat projectats, creant un gran impacte al territori i fomentant un model que només beneficia a les grans empreses i perjudica greument la qualitat de vida de les persones i el medi natural".

Jaume Xaus va exposar la cronologia dels fets, des de l’inici dels projectes, amb el govern amb Maria Sayavera, amb Francisco Guisado, i actualment amb ell mateix. Va exposar les diferents reunions amb els Ajuntaments afectats, com també amb la població de la mà de l'entitat Preservem l’Anoia, els requeriments efectuats per demanar la nul·litat dels projectes, els recurs contenciós administratiu també presentat, i l'última reunió celebrada el passat 18 de setembre amb el departament d’Acció Climàtica de Generalitat de Catalunya i l’empresa promotora Grup Ignis.

Al seu torn, els grups d’Òdena Progrés i Òdena a Fons van demanar l’aprovació d’uns acords per tal d’actuar amb contundència davant la Generalitat de Catalunya, amb la suma de tots els grups municipals. El govern es va comprometre a estudiar el document exposat pels grups de l’oposició on, entre d’altres aspectes, es demana desestimar la totalitat dels projectes, elaborar una defensa judicial a totes instàncies, el trasllat de la vulneració de drets als ciutadans al Síndic de Greuges, comunicar totes les accions preses i la dimissió de diferents responsables de Generalitat de Catalunya. 

El passat mes d'agost, el departament d'Acció Climàtica va aprovar els parcs solars de Matacan Solar, Escribano Solar i Aspillera Solar, SL. El Diari Oficial de la Generalitat va aprovar l’autorització de llicències administratives de quatre grans parcs fotovoltaics previstos per construir a l’Anoia i el Bages. A Òdena, els que hi afecten en són tres, els parcs "PS Matacan Solar”, de 44.464 kW de potència, que malgrat estar ubicat als termes de Sant Martí de Tous i Jorba, que afecta Òdena pel pas de la seva línia d’evacuació d’alta tensió; aquest projecte és impulsat per Matacan Solar, SL, pertanyent al grup Ignis. També s’ha aprovat el parc “PS Escribano Solar”, amb 44.900 kW de potència, ubicat a Òdena, impulsat per la mateixa empresa i finalment l’anomenat Aspillera Solar, SL, de 46.300 kW de potència que, malgrat estar ubicat als termes de Bellprat, Sant Martí de Tous i Jorba, també afecta Òdena pel pas de la seva línia d’evacuació.