Un sondeig encarregat per l'Ajuntament de Vic (Osona) i divulgat avui revela que la immigració no es troba entre les principals preocupacions dels seus habitants, ja que aquest ocupa el novè lloc per darrere de temes com l'atur, la falta d'aparcaments o la carència de zones verdes.

Segons el Baròmetre Municipal de Vic 2009, només el 4,6 per cent dels habitants de Vic han citat la immigració com el principal problema de la ciutat, davant un 13,9 que s'han referit a l'atur o el 12,1 per cent a la falta d'aparcament.

Figuren després la carència de zones verdes (7,3 per cent), la inseguretat (6,9), la falta d'equipaments d'oci (5,8), el transport públic (5,6), la neteja (4,8), la falta d'equipaments i activitats culturals (4,8) i només després, en novè lloc, la immigració.

La preocupació per la immigració s'ha reduït en 1,4 punts en relació amb l'enquesta realitzada fa un any i només és el principal problema dels que pensen que les condicions de la ciutat empitjoraran el 2010.

El 18 per cent dels enquestats es mostren pessimistes sobre el que depararà aquest any a la ciutat i el 69 per cent d'aquests creuen que el motiu d'aquesta degradació serà la immigració il·legal.

El sondeig, presentat avui per l'Ajuntament, ha estat realitzat per l'empresa Time Consultants i es va realitzar al novembre passat amb entrevistes a 800 persones sobre una població total de 38.000 habitants.