La Universitat de Barcelona (UB) preveu concentrar les seves 19 facultats actuals en només 10 i reduir fins al 50 % els seus 106 centres, segons la reforma d'estructures i organització administrativa presentada ahir pel seu rector, Dídac Ramírez.

Ramírez va assegurar que la nova organització a la UB "no té cap finalitat de reducció del personal" i que "en cap cas afectarà el nombre de la plantilla, ni del professorat, ni del Personal d'Administració i Serveis (PAS)".

En aquest sentit, el rector va explicar que el que persegueix la reducció i fusió de centres és "eliminar duplicitats" i reduir la càrrega horària del professorat en tasques de gestió perquè aquestes puguin ser dedicades a investigació, docència i transferència.

En el cas del Personal d'Administració i Serveis, es pretén implementar un pla de formació i capacitació perquè aquests puguin dedicar-se a noves tasques burocràtiques que fins ara estaven assumint els docents i establir noves oficines d'atenció a l'estudiant. A través dels criteris de les dimensions que haurien de tenir els centres per satisfer les demandes de la universitat i la internacionalització d'aquesta, l'equip rectoral de la UB ha arribat a la conclusió que hi ha una gran diferència de dimensions entre diferents centres que actualment consten de les mateixes estructures de Govern i que necessiten d'una mínima infraestructura per al seu funcionament.

Segons Ramírez, aquesta diferència de dimensions és, actualment, d'un a 12 entre la facultat amb menys alumnes, la de Biblioteconomia i Documentació, fins a la més gran, que seria la d'Economia i Empresa, i la reforma preveu que aquest marge descendeixi a una diferència d'1 a 6.

En aquest sentit, els centres que, segons l'equip rectoral, no compleixen els requisits mínims basats en dimensions, internacionalització, prestigi i investigació, són els de Belles Arts, Biblioteconomia i Documentació, Filosofia, Formació del Professorat, Geologia, Infermeria, Matemàtiques, Odontologia i Pedagogia.

Així, el rectorat pretén fusionar aquests centres d'acord amb l'afinitat de les carreres i la disposició de les facultats, que passarien a ser les de Ciències Naturals i de la Vida, Dret, Economia i Empresa, Educació, Ciències i Enginyeries, Farmàcia i Nutrició, Filologia i Filosofia, Arts Humanitats i Socials, Medicina i Ciències de la Salut i Psicologia.