Els ministres d'Exteriors i Defensa de la Unió Europea (UE) van donar llum verda a l'establiment d'una missió naval per combatre les màfies que transporten il·legalment immigrants al Mediterrani i que obre la porta a destruir les embarcacions a aigües territorials dels països de sortida. "Acabem de prendre la decisió d'establir una operació naval de la UE per interrompre el model de negoci de les xarxes de traficants" de persones al Mediterrani, va anunciar la cap de la diplomàcia comunitària, Federica Mogherini.

"Avui adoptem el concepte de gestió de crisi i la decisió d'establir l'operació", va dir Mogherini en una roda de premsa al final del Consell de Ministres de la UE que va autoritzar les primeres passes per impulsar aquesta missió. Segons el document aprovat pels ministres, es preveu una "operació militar de gestió de crisi" contra aquestes màfies centrada a "identificar, capturar i rebutjar" les embarcacions que utilitzen, estableix el document que va ser aprovat pels titulars europeus.

En una primera fase del seu desplegament, la missió preveu intercanviar informació i patrullar a alta mar per detectar xarxes il·legals d'immigració. A continuació, preveu abordar, capturar o desviar els vaixells sospitosos que s'acostin a Europa que no tinguin pavelló o si es disposa del permís del país representat en la seva bandera a aigües internacionals, o a les territorials del país concernit en tant es compti amb el seu permís o amb una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU.

L'última fase implica adoptar "totes les mesures necessàries" contra les embarcacions i els actius, com "rebutjar-les" o fer-les "inoperants" al territori de l'estat costaner concernit, d'acord amb una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU o el consentiment d'aquest país.

El Consell de Ministres indica a més que haurà d'"avaluar si es compleixen les condicions per a una transició més enllà de la primera fase", tenint en compte "qualsevol resolució del Consell de Seguretat de l'ONU aplicable i el consentiment dels estats costaners concernits"

Mogherini va confiar que els ministres d'Exteriors puguin "llançar" la missió al Consell que celebraran el 22 de juny a Luxemburg, i que per a llavors el Consell de Seguretat de l'ONU hagi adoptat el mandat sol·licitat per la UE "a l'empara del capítol 7" de la Carta de Nacions Unides (que permet l'ús de la força) perquè l'operació pugui entrar en vigor a totes les seves fases". Segons el mandat que va ser aprovat ahir, la missió podrà recollir, "d'acord amb la llei aplicable", dades personals de persones per a la seva identificació, com empremtes digitals.

Els ministres també van acordar establir la caserna general de la nova operació, batejada com a EUNavfor Med a Roma, i que el seu comandant d'operacions responsable sigui el contraalmirall italià Enrico Credendino.

Per altra banda, el ministre espanyol d'Afers Exteriors i Cooperació, José Manuel García-Margallo, va demanar que es revisin els criteris per al repartiment de quotes de demandants d'asil a la Unió Europea per considerar que no són justos i que la taxa d'atur no està prou considerada. "No estic d'acord amb els criteris que s'han plantejat, cal repensar una mica aquest tema per fixar la capacitat d'un Estat", va assenyalar García-Margallo a la seva arribada del Consell de ministres europeus d'Exteriors de Brussel·les.

El ministre va explicar que l'esforç solidari que han de fer els països ha de ser "proporcionat, just i realista", i va destacar que "els criteris que maneja la Comissió Europea no ho són".

En la seva opinió, "la taxa d'atur és cabdal per saber quina és la capacitat d'integració d'un país en condicions de dignitat", un criteri que segons el seu parer està "molt infrarepresentat" en el repartiment de quotes.

La Comissió Europea va plantejar dimecres passat un sistema temporal de quotes per distribuir entre els Estats membres els demandants d'asil que ja estan a la UE en casos d'emergència, quan es produeixin arribades massives a les costes europees, així com un mecanisme per absorbir 20.000 refugiats de països tercers.

Diversos factors

Els criteris de distribució han de tenir en compte factors com la situació econòmica (el PIB i la taxa d'atur), la població i els esforços realitzats prèviament per cada país en l'acollida de demandants d'asil. "Comprometre't a integrar immigrants als quals no pots donar feina és un mal servei", va considerar García-Margallo. També va demanar que Brussel·les tingui en compte l'"esforç gegantí" que Espanya ha fet en el control de la immigració il·legal.