El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha tornat a incomplir el pagament de la factura de medicaments, ara del mes de gener, que ascendia a 112,7 milions d'euros, als farmacèutics, que ja arrosseguen uns deutes de 200 milions d'euros.

Segons el Consell del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (CCFB), a la factura dels medicaments que els farmacèutics van dispensar el gener (112,7 milions d'euros) s'hi sumen els 88,43 milions pendents corresponents al 74% de la factura de desembre del 2015 que la Generalitat també va deixar sense pagar. Així, les farmàcies catalanes s'han queixat que segueixen fent front a un deute que supera els 200 milions.

Els farmacèutics han demanat al nou Govern "mesures per posar fi als retards en el pagament". Encara que el deute s'ha reduït perquè abans s'acumulaven les factures de dos mesos -ara el deute és la factura d'un mes i el 75% de l'altre-, "segueixen sent necessàries mesures per posar fi a un problema que s'arrossega des de fa més de quatre anys".