Els centres sanitaris catalans han diagnosticat durant l'última setmana deu nous casos de febre vírica de Zika, encara que cap nou en dones embarassades, amb la qual cosa ja són 132 casos, 26 d'ells en dones gestants, els detectats en aquesta comunitat des de l'1 de gener.

Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC), tots els casos són importats, és a dir, tots tenen com a antecedent haver viatjat a l'Amèrica del Sud i Central en zones on la transmissió del virus és activa i d'haver estat picats per mosquits durant la seva estada. Els afectats són 43 homes i 89 dones, 27 d'elles gestants, deu de les quals ja han donat a llum, nou amb exploració del nounat normal en les primeres hores, i un nadó amb microcefàlia.

El virus Zika provoca un quadre lleu amb febre moderada, exantema que s'estén des de la cara a la resta del cos, artritis o artralgia passatgera (principalment articulacions petites de mans i peus), conjuntivitis i símptomes inespecífics, com mialgia, cansament i mal de cap.

Es transmet principalment per la picada de mosquits del gènere Aedes i els casos solen resoldre's sense complicacions greus. Les infeccions asimptomàtiques són freqüents i s'estima que només un de cada quatre infectats desenvolupa un quadre clínic.

Fins al 2007, només s'havien descrit casos esporàdics en alguns països d'Àfrica i Àsia, però en l'última dècada s'ha expandit a nous territoris donant lloc a brots epidèmics a diverses illes del Pacífic.

Durant el 2015, es va detectar transmissió autòctona del virus a diversos països de l'Amèrica Llatina que s'associa a un increment en el nombre d'alteracions neurològiques en nounats.

L'ASPC informa del risc de contagi de la infecció per virus Zika a persones que viatgin a zones epidèmiques del virus, com els països del Carib i de Sud-amèrica i Centreamèrica, així com algunes zones de Polinèsia i de l'Àfrica equatorial. Especialment s'informa les dones embarassades que tinguin previst viatjar a zones endèmiques del risc existent i és recomanable que, fins a on sigui possible, posposin el viatge fins al final de l'embaràs. Si ja hi han viatjat, han d'esmentar el seu viatge en les revisions prenatals per ser avaluades.