El 47,3 % de les persones més grans de 65 anys viuen a Catalunya per sota del llindar de la pobresa ja que pateixen alguna privació material, com no poder fer una setmana de vacances, afrontar despeses imprevistes, menjar un plat de carn, pollastre o peix cada dos dies o pagar la hipoteca o el lloguer.

Segons el nou informe d'Indicadors Socials a Catalunya (INSOCAT) presentat ahir per la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), d'aquest 47,3 %, el 19,2 % de la gent gran pateix dues privacions materials, fet que afecta més les dones, que tenen un risc de pobresa més gran que els homes. El 36,7 % dels ancians no pot anar-se'n de vacances durant una setmana l'any, el 34,1% no pot respondre econòmicament a una despesa imprevista i el 6,1% no pot permetre's mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. En aquest últim cas, la xifra s'ha gai-rebé duplicat respecte del 2013 (3,3 %) i, segons els Observatoris de Vulnerabilitat de la Creu Roja, el percentatge de persones grans ateses per l'entitat amb dificultats per mantenir la seva llar a 18 graus a l'estiu i a 25 a l'hivern va augmentar entre el 2012 i el 2013 del 16 al 40 %.