El 8,7% dels catalans no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada, i el 6,8% paguen amb retard les factures de subministraments bàsics, segons un informe de la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS).

L'informe constata que el fons de què disposa la Generalitat contra la pobresa energètica no s'esgota per "la complexitat per accedir-hi", i que "falta una visió integral en la lluita contra la pobresa" perquè "l'única mesura global és pal·liativa, no cobreix la demanda i no disposa de la contribució prevista per part de les subministradores".

L'informe, fet públic en la vigília de la inauguració avui a Sabadell del I Congrés Català de Pobresa Energètica, revela els indicadors fonamentals a l'hora de constatar que "la pobresa energètica existeix a Catalunya". Segons la federació d'entitats, la pobresa energètica "cal entendre-la com una cara més de la pobresa, i el seu abordatge no pot deslligar-se del dret a l'habitatge". "Fan falta polítiques preventives que comencin per garantir uns ingressos mínims a tota la població i, més a llarg termini, impulsar el debat sobre quin model de gestió de l'energia volem per garantir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics", indica l'informe. "Pobresa i privació de subministraments bàsics. Pobresa energètica a Catalunya, una qüestió d'ingressos", de l'ECAS, recull les dades estadístiques disponibles sobre el fenomen i analitza les mesures adoptades per fer-li front, que, segons l'estudi, "són només pal·liatius i s'han demostrat ineficaços".

L'informe assenyala que el Fons d'Atenció Solidària per cobrir els rebuts impagats d'aigua, llum i gas no va esgotar el seu pressupost el 2015 "per la complexitat dels requisits exigits per acollir-s'hi", de manera que les entitats socials demanen simplificar l'accés i la tramitació de les ajudes. La federació ECAS planteja la necessitat d'aplicar el bo social en les despeses fixes dels subministraments i de facilitar la tramitació als llogaters i les entitats que gestionen pisos. Quant a la Taula de Pobresa Energètica, reclama implicar-hi tots els agents que formen part i fer un seguiment de les mesures proposades.

L'informe alerta dels efectes de la pobresa energètica en la salut, el creixement dels nens i el medi ambient i associa la pobresa energètica a una "prevalença més gran de diferents malalties físiques, sobretot cardíaques, immunològiques, reumàtiques i respiratòries, i també mentals, així com l'increment de les taxes de mortalitat, principalment a l'hivern". En els nens, augmenta el 30% la probabilitat d'ingrés hospitalari o atenció en un centre d'assistència primària.