Un equip d'investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Bioenginyeria de Catalu-nya (IBEC) han identificat un possible mecanisme per frenar la progressió neurodegenerativa de la malaltia de Parkinson.

La degeneració neuronal del Parkinson està causada pels cossos de Lewy, uns agregats anòmals que es formen a l'interior de les neurones a partir d'una versió alterada de l'alfa-sinucleina, una proteïna que abunda en el citoplasma de les neurones.

El factor clau del treball, que publica la revista Molecular Neurobiology, és la proteïna priònica cel·lular (PrPc), una molècula especialitzada de membrana de les neurones que ara es podria perfilar com una possible diana terapèutica per frenar l'avanç d'aquest tipus de patologies.

«Hem vist clarament com l'alfa-sinucleina és capaç de viatjar d'una regió cerebral a altres, deixant al seu pas un nombre molt alt de neurones mortes i altres de moribundes», va explicar Laura Urrea, primera autora de l'estudi i investigadora del departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la facultat de Biologia de la UB.