El Govern posarà en marxa després de l'estiu una oficina virtual que oferirà assessorament, atenció personalitzada i orientació laboral als joves catalans que han emigrat per raons laborals per facilitar la seva tornada a Catalunya, una iniciativa que forma part d'un pla que inclou altres mesures.

La directora general de Joventut de la Generalitat, Marta Vilalta, va presentar ahir les mesures per afavorir la tornada dels joves catalans que també inclou una xarxa d'intercanvi i de contacte entre professionals i empreses, un pla per afavorir projectes d'emprenedoria o l'acreditació de les competències adquirides durant l'estada a l'estranger.

Segons el Padró d'Espanyols Residentes a l'Exterior (PERE), actualment els joves catalanes que viuen a altres països són 48.611, el 101,7% més respecte a l'any 2009 i equival al 4,3% de la població juvenil catalana. El 81% d'aquests joves que viuen a l'estranger són nascuts fora de Catalunya. Segons dades de l'Idescat, el 2015 23.617 joves catalans d'entre 15 i 29 anys van emigrar i d'aquests, 3.904 (16,5%) tenien nacionalitat espanyola, mentre que 19.713 (83,5%) eren de nacionalitat estrangera. El 2005 la xifra de joves catalans que van emigrar va ser sis vegades inferior.

El pla inclou mesures, que es començaran a aplicar el gener, com l'establiment d'un procés de mediació entre l'oferta laboral a Catalunya i els joves que estan a l'exterior, així com estudiar l'obertura de línies de subvenció per sufragar els costos de desplaçaments per a entrevistes de feina.