El Govern ha aprovat l'acord pel qual autoritza mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d´Ensenyament. Concretament, es mantenen les condicions de l´horari setmanal per a professorat major de 55 anys, determinades per acord de Govern el maig de 2016. Això significa que la reducció de dues hores lectives per a aquest col·lectiu no es podrà fer efectiva tampoc el curs 2018-2019 a causa de la situació de pròrroga pressupostària per a l´any 2018. No obstant, la voluntat del Departament d'Ensenyament és complir amb els acords sindicals quan es disposi d'un nou pressupost. Aquesta mesura ja s´ha tractat en el marc de la Mesa Sindical.

Així doncs, la situació de pròrroga pressupostària per a l´any 2018 impossibilita l´aplicació de mesures que generin increment de despesa de capítol I de personal docent per al curs vinent respecte de l´efectuada el curs 2017-2018.

Per aquest motiu, la reducció de dues hores lectives per al professorat major de 55 anys no es podrà fer efectiva tampoc el curs 2018-2019, ja que comportaria l´assignació de recursos addicionals a les plantilles dels centres educatius i, en conseqüència, un augment significatiu de la despesa pressupostada.