Els pressupostos generals que el Govern ha acordat enviar a les Corts preveuen una recaptació rècord de 227.356 milions d'euros, el 9,5% més respecte del recaptat aquest any, a causa del creixement econòmic i a les mesures fiscals incloses en els comptes.

Després de donar llum verd al projecte de Pressupostos al Consell de Ministres d'ahir divendres, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, portarà dilluns a les deu del matí aquest projecte a la cambra baixa per iniciar la seva tramitació parlamentària, que es prolongarà durant uns tres mesos.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero va destacar que aquests comptes marquen un «punt d'inflexió» en la política econòmica i pressupostària dels últims anys, atès que es fa compatible la consolidació fiscal amb el creixement de la despesa pública, redistribuint la riquesa i apostant per un model econòmic «més inclusiu i sostenible».

Montero va indicar que els nous comptes s'han elaborat amb una previsió de creixement del 2,2% per a aquest any, un dècima menys del que s'havia estimat inicialment, i un dèficit públic de l'1,3%, el fixat pel Govern del PP, si bé va afirmar que el Govern «no renuncia» a aprovar el límit que fixa un dèficit de l'1,8% per a aquest any, i que dona un marge addicional de 6.000 milions, especialment per a Seguretat Social i comunitats autònomes.

Tot i això, ha afirmat que si s'aprova el nou límit al llarg de l'any, aquests Pressupostos no es modificaran si ja estan aprovats -ha recordat que l'aprovació del projecte de Pressupostos té prioritat sobre altres lleis-, però sí que se servirà el nou límit perquè les administracions públiques puguin tancar l'exercici amb un marge de dèficit més gran.

Així mateix, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha admès que si no s'aprova aquests Pressupostos, el dèficit públic podria ser més gran del previst, ja que el Govern ja ha aprovat un augment de la despesa (pujada de les pensions, del salari dels funcionaris, etc.) que no tindria la seva contrapartida en ingressos. «No seria desitjable des del punt de vista econòmic, ja que Espanya ha aconseguit una enorme confiança en els mercats internacionals, que li ha permès unes condicions de finançament molt beneficioses», ha remarcat.

Els Pressupostos del 2019 preveueun un increment d'ingressos de totes les figures tributàries, especialment de l'impost sobre societats, la recaptació creixerà el 14,1%, fins als 27.579.000, causa de l'alça del tribut per a les grans empreses.

Montero va destacar que les partides pressupostàries destinades a política social augmenten en 12.600 milions, de manera que del total de la despesa pública, el 57,3% es destina a despesa social, fins als 209.510 milions, el 57,3% més que el 2018. Totes les polítiques de despesa contingudes entre els capítols 1 i 8 dels PGE, on s'inclou gairebé totes les polítiques prioritàries, sumen 365.520 milions, el 3% més.

Puja la despesa en pensions (6,2% més); Sanitat (1,7% més); Educació (5,9% més); Cultura (9,7% més); atur (4% més), foment de l'ocupació ( 4,7% més) i infraestructures (40% més). També subvencions al transport, Agricultura, Indústria i Energia, Comerç, Turisme, R+D+i i Habitatge.