Un total de 4.006 graduats de les 42 facultats de Medicina espanyoles no van poder obtenir plaça de formació especialitzada en el MIR del 2018 a causa de l'excés de graduats i de l'escassetat de places, segons un estudi elaborat pel Consell Estatal d'Estudiants de Medicina (CEEM) i la Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina Espanyoles (CNDFME).

Segons aquests organismes, la situació, entre d'altres, és deguda al fet que Espanya s'ha convertit en el segon país del món en nombre de facultats de Medicina, ja que en els últims anys s'ha passat de 28 a 42. Unes 7.000 persones es graduen cada any, i el 2018 4.006 no van poder obtenir plaça MIR, fet que els va impedir especialitzar-se i exercir la seva professió. A això, segons denuncien, s'hi suma el dèficit de professorat, que «s'ha reduït un 20 % en els últims anys».

A l'estudi han plasmat els efectes de caràcter educatiu, assistencial, econòmic, social i laboral que afecten directament el Sistema Nacional de Salut (SNS) com a conseqüència de l'obertura de noves facultats. Al document s'arriba a una sèrie de conclusions: no calen més estudiants, ja que «no poden completar la seva formació perquè no poden accedir a la formació sanitària especialitzada»; si continua l'«obertura indiscriminada» de facultats, es produirà «una saturació» en hospitals i centres de salut per atendre totes les pràctiques dels estudiants. Per això, insten a una adequació entre el nombre de titulats de les facultats de Medicina i el de places MIR.