En els darrers quatre anys, els estudiants estrangers que s'han instal·lat a Catalunya s'han incrementat el 45%, i ja són 16.031. Això, tenint en compte que a tot l'Estat espanyol hi ha 53.070 estudiants estrangers, suposa el 30%. Segons les dades fetes públiques ahir per la delegació del Govern, el 94% d'aquests estudiants trien Barcelona per estudiar. El 40% dels estudiants de fora de l'espai comunitari van sol·licitar renovar l'estada un cop acabat el primer any d'estudis.