Els Mossos d'Esquadra ja disposen de pistoles elèctriques a Barcelona, on els caps de torn i algunes unitats especialitzades, com l'Arro, s'han repartit 14 dispositius d'aquest tipus per poder-los usar en reduccions complexes.

Segons fonts policials, les primeres unitats de pistoles elèctriques, amb dispositius de gravació incorporat, van arribar a la capital catalana divendres passat, tretze mesos després d'iniciar una prova pilot a Girona per anar estenent l'ús d'aquestes eines a tot Catalu-nya. Cada cap de torn de les comissaries de Barcelona disposa d'una pistola elèctrica -que comparteixen el responsable del matí amb el de la tarda-, segons les fonts, que han detallat que algunes d'aquestes armes també han estat distribuïdes entre les unitats de recursos operatius (Arro), especialitzades en ordre públic.

Els Mossos d'Esquadra van estrenar les pistoles elèctriques al gener passat en la demarcació de Girona, després que el Parlament va autoritzar el juliol del 2016 que es dotés la policia catalana d'aquestes armes. Les pistoles elèctriques llancen una descàrrega elèctrica que immobilitza durant uns segons una persona, la qual cosa facilita la seva reducció.

Els Mossos van usar per primera vegada una pistola elèctrica el setembre passat per reduir un home a Salt, en una operació que no es va gravar a les càmeres que porten aquests dispositius per un error involuntari en l'activació de la càmera. No obstant, els Mossos van remetre un informe al jutge en el qual van concloure que la intervenció va ser «correcta i absolutament proporcionada».