L'activitat gripal ha disminuït fins al considerat nivell baix arreu de Catalunya, segons indica el Departament de Salut. Del 18 al 24 de febrer, la taxa d'incidència ha baixat fins als 186,32 casos per 100.000 habitants. Les taxes d'incidència disminueixen en tots els grups d'edat excepte en la franja de 0 a 4 anys, en la qual han augmentat lleugerament. Aquesta setmana hi ha hagut 35 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals de la xarxa sentinella. Des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, n'hi ha hagut 920. El 21% dels casos han requerit ingrés a l'UCI. El 74,3% dels casos greus no estan vacunats i, d'aquests, el 56% tenen entre 65 i 100 anys.

Durant la setmana del 18 al 24 de febrer s'han atès 71.795 urgències derivades de la grip als hospitals catalans, de les quals 7.727 han requerit ingrés, un 10,76%. Respecte de la setmana anterior, les urgències han baixat un 1,04% i els ingressos hospitalaris un 0,17%. En comparació amb la mateixa setmana del 2018, l'activitat urgent ha disminuït un 0,07% i el nombre d'ingressos un 0,84%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 78,75% són pacients adults (56.535), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (15.245). En relació amb la setmana anterior la proporció de pacients pediàtrics ha disminuït un 0,38%.

Durant aquesta setmana els hospitals han atès 26.712 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 37,21% del total de les urgències, un 1,18% menys que la setmana anterior.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 18 al 24 de febrer s'han atès 889.800 visites, un 3,63% menys que la setmana anterior. 858.000 s'han fet als centres d'atenció primària i 31.800 al domicili del pacient.

Per grups d'edat, l'11,38% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 50,56% d'adults d'entre 15 i 65 anys i el 38,06% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l'any anterior, els equips d'atenció primària han fet un 6,20% més de visites.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), aquesta setmana han atès 22.618 visites, un 1,94% menys que la setmana anterior.

Finalment, el 061 CatSalut Respon ha atès 34.447 casos, dels quals 2.187 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un descens dels casos d'un 1,02% i un descens de les visites domiciliàries de l'1%.