Acciona preveu portar el Govern de la Generalitat de Catalu-nya als tribunals per la «confiscació» del contracte de gestió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), la companyia que proveeix d'aigua potable 4,5 milions d'habitants d'aquesta comunitat.

«L'actuació de l'Administració de Catalunya és improcedent i la recorrerem als tribunals», va assegurar el president de la compa-nyia Acciona, José Manuel Entrecanales.

«Continuarem qüestionant la confiscació d'ATLL en totes les instàncies legals possibles», va afegir el màxim executiu de l'empresa i va assegurar que tota iniciativa judicial anirà de la mà amb el seu soci en aquest contracte, el fons britànic Pioneer Point Partners.

El grup està actualment pendent que el Govern català estableixi la liquidació del contracte. La companyia considera que li correspon una compensació de 1.036 milions d'euros, uns 305 milions per l'anul·lació del contracte i 733 milions en concepte de danys i perjudicis.

De moment, la comissió de suport a la liquidació del contracte constituïda per la Generalitat rebutja indemnitzar Acciona i a més li reclama 38,4 milions, si bé aquest procés de fixació de la liquidació encara està obert.

«Entrem en ATLL amb la millor voluntat i complim de forma rigorosa tot el que hi ha compromès, i l'actitud de l'Administració catalana és improcedent i la recorrerem als tribunals», va assegurar Entrecanales durant la presentació dels resultats de la companyia.