Opinió

Com molt sàviament afirma Francisco Mora, «el cervell només aprèn si hi ha emoció». L'emoció, la curiositat i l'interès, són motor d'aprenentatge.

Els joves estudiants, un cop haver finalitzat els cursos de l'ESO i amb el graduat a la mà, han de decidir quin dels camins els ofereix la postobligatòria. Fins ara el més habitual era anar a fer cicles, per cursar l'FP, o el batxillerat, en cas de voler anar a la universitat. Però el sistema educatiu actual ens ofereix altres vies alternatives, a part de la clàssica, per poder accedir a la postobligatòria, i estancar-se en aquesta és una manera de no atendre la diversitat de talents.

El Batxillerat PRO que el proper curs 2019-20 inicia FEDAC Manresa és un nou itinerari que pot connectar amb les emocions, les curiositat i els interessos de molts joves. És un batxillerat que, lliure de la pressió de la selectivitat, estructura un currículum amb matèries construïdes com a projectes. És un batxillerat competencial que assegura el treball de les intel·ligències múltiples i dona una base de qualitat per accedir a qualsevol cicle superior de formació professional, escoles d'arts i oficis i estudis universitaris que no requereixin de selectivitat. Vol atendre la individualitat i la singularitat de cada alumne i respondre a un perfil d'alumnat més pràctic, intuïtiu o creatiu que teòric.

Depenent de la formació posterior que cada alumne vulgui seguir, ofereix itineraris personalitzats triant altres matèries optatives des de l'IOC, com anàlisi musical, cultura audiovisual, tecnologia industrial, electrotècnia, etc. Si no, accedint al batxillerat dual també es permet obtenir la titulació del batxillerat americà.

Per tal d'acompanyar els joves en aquest procés de discerniment, els tutors formats en coaching acompanyaran i assessoraran en la realització de les seves fites personals. Elaboraran amb els seus alumnes el full de ruta que els portarà a fer créixer els seus talents i a encaminar-los a un futur professional. La comunicació presencial i virtual amb les famílies serà també un puntal en la coeducació.

Constatem que al món de l'empresa cada vegada hi ha més la demanda d'estudiants amb cicles formatius de grau superior (CFGS) que hi hagin accedit des del batxillerat. El conveni de col·laboració amb la FUB ens ajudarà a apropar els nostres alumnes a aquest món. En aquesta línia, el treball de recerca, l'estada a l'empresa o la creació d'aquesta en la matèria «economia per emprendre» són la praxis concretes per connectar els talents i els interessos dels estudiants al món laboral.

El Batxillerat PRO també obre la tecnologia a tots els àmbits de l'aprenentatge: llenguatge de programació, llenguatge audiovisual, xarxes, robòtica, impressió 3D, etc., per tal de potenciar el pensament computacional.

Però també té una cura especial per la formació integral de l'alumne i per aquells àmbits de la persona que s'eduquen exercitant habilitats professionals com la presa de decisions, l'adaptabilitat, les habilitats comunicatives, la flexibilitat, la resolució de problemes, el treball en equip, l'autonomia i la responsabilitat.

La nova matèria «Lider in me» que s'implementa des de les tutories i de la qual les escoles FEDAC són pioneres, treballarà també els «set hàbits de les persones altament efectives» seguint les pautes de la fundació Franklin Covey Education. El programa ensenya a construir el lideratge personal des de la perspectiva del creixement propi i la capacitat d'interaccionar amb altres per a la construcció d'un món millor.

El projecte d'Erasmus Plus facilita les habilitats lingüístiques a través del contacte amb companys d'altres països i posa de relleu la importància que té la llengua anglesa com a llengua vehicular d'algunes matèries o de part d'elles.

Metodologies com l'Event-Based Learning, el Visual Thinking, el PBL o la gamificació faciliten que l'aprenentatge d'aquests dos anys esdevingui participatiu, creatiu i motivador. I amb la intervenció d'especialistes externs per a tallers o projectes concrets es cerca l'excel·lència i el rigor dels experts.

Així doncs, la singularitat del Batxillerat PRO és que, partint de les matèries oficials, s'ha estructurat el currículum de manera absolutament competencial, amb matèries per projectes, i amb una metodologia innovadora que pretén descobrir, acompanyar i fer créixer les intel·ligències i els talents de cadascú.

El nostre repte i compromís pedagògic: que aprenguis fent, que aprenguis gaudint i que gaudeixis aprenent.