Una enquesta del diari anglès Telegraph que feia la pregunta «Gibraltar és britànic o espa-nyol?» va obtenir gairebé un milió de vots, la gran majoria votant a favor d'Espanya. L'anàlisi de qui va votar a l'enquesta mostra que més de cinc mil vots a favor d'Espanya provenien d'adreces de protocols d'Internet o ordinadors que pertanyien al ministeri de Defensa d'Espanya.

L'enquesta també va recollir de manera espectacular molts vots a favor d'Espanya després d'una campanya a les xarxes socials Facebook, Twitter i WhatssApp que animava la gent a votar perquè Gibraltar sigui espanyol. Amb prop de 930.000 vots registrats, Espa-nya va guanyar el 89,96% de vots, mentre que el 10,04% va ser per a Gran Bretanya.

Segons Gareth Gingell, del grup Defenders of Gibraltar, la manipulació de l'enquesta va ser «una iniciativa dirigida pel Partit Popular en què també participen grups de xarxes socials com Gibraltar Espanol». Segons Gingell, en aquest grup també hi ha membres del Ministeri de Defensa espanyol, incloent-hi la Guàrdia Civil.

Segons The Telegraph, el ministeri de Defensa d'Espanya no no va voler fer comentaris sobre l'enquesta.