El Govern recuperarà el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalu-nya (PUOSC). La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va anunciar-ho durant el ple del Parlament d'ahir a la tarda.

En una resposta a una interpel·lació del PSC-Units, la també portaveu de l'executiu va qualificar de «fita històrica» que es rescati l'eina del PUOSC. El Govern treballa per una nova convocatòria per destinar les necessitats inversores del món local, amb una aportació de 250 milions d'euros, que es complementarà amb les diputacions.

El PUOSC té com a objecte les inversions en obres i serveis de competència municipal i, preferentment, les de caràcter mínim, adreçades a ens beneficiaris com els municipis, mancomunitats, comarques, entitats metropolitanes, consorcis locals i comunitats de municipis.

Convocatòries

Les convocatòries del PUOSC es financen amb les aportacions del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que inclouen les provinents de l'Estat i les de les diputacions provincials. El PUOSC s'estructura en un programa general -en què es garanteix una subvenció mínima- i uns programes específics de la Generalitat, i uns altres d'àmbit provincial. Actualment és vigent un programa específic per a despeses de reparació, manteniment i conservació.