La Fiscalia va sol·licitar ahir al Tribunal Suprem que inadmeti la querella presentada pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, contra els integrants de la Junta Electoral Central (JEC) per presumpte delicte de prevaricació per haver prohibit símbols independentistes en edificis públics.

La JEC va dictar tres resolucions referides a la presència de banderes estelades i llaços grocs als edificis públics dependents de la Generalitat, que segons el parer de Quim Torra suposen un delicte de prevaricació administrativa.

En l'escrit que va presentar a la sala penal de l'alt tribunal, la Fiscalia assenyala que, a l'empara de la nombrosa i coincident jurisprudència d'aquest tribunal respecte al citat delicte, la querella no reuneix cap dels requisits precisats en el Codi Penal.

El TS afegeix que la JEC està obligada a garantir les disposicions previstes a l'article 50.2 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG).

Aquest precepte diu que «des de la convocatòria de les eleccions fins a la celebració d'aquestes queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts».

També, segons el mateix article, igualment queda prohibit qualsevol acte «que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions».

La Fiscalia recorda que el querellant «ha incomplert reiteradament els requeriments realitzats amb subterfugis inacceptables i basats en una equívoca o genèrica redacció dels acords, que no tenien més propòsit que endarrerir el compliment d'allò acordat o d'incomplir-ho finalment», i afegeix que «la JEC no podia quedar impassible davant tal comportament», per la qual cosa va reaccionar i va obrir expedient sancionador al querellant per la seva «conducta inacceptable».