Entitats ecologistes i de defensa animal agrupades en la campanya «La veritat de la cacera» van denunciar ahir la gestió cinegètica de la Generalitat i la preocupació pel «pla pilot» anunciat per la Generalitat, que retribuirà els caçadors amb 50 euros per senglar mort.

Segons l'entitat, la cacera és ineficaç com a eina de control de poblacions, ja que, tot i l'increment de captures el darrer any, no es regulen les poblacions. Segons les entitats, existeixen estudis que relacionen precisament l'increment de la pressió cinegètica sobre el senglar amb un increment de la seva capacitat reproductiva, cosa que explicaria aquest augment de població.

Per això consideren que no és «raonable» retribuir els caçadors per la seva activitat lúdica i no creuen que sigui una mesura útil per controlar les poblacions de senglar. La campanya planteja dubtes també al voltant de la seva legalitat i han anunciat que estudiaran si es pot haver incorregut en alguna irregularitat. A banda, des de les entitats es qualifica d'«absurda» la mesura perquè 50 euros per senglar abatut pot suposar a la Generalitat un cost de més de 2,7 milions d'euros l'any, una xifra «desorbitada», segons els ecologistes.

Per això, demanen un procés «seriós» que permeti el debat amb les diferents entitats amb un programa de gestió de les poblacions salvatges que inclogui, per exemple, control i sanció per a qui subministra menjar a animals salvatges, mesures tècniques de reducció de l'aliment disponible a zones urbanes, estudi de mesures per recuperar els depredadors naturals del senglar o mesures tècniques i econòmiques de suport a la pagesia per impedir l'accés dels senglars a les zones conreades.

Segons les dades dels ecologistes, en la temporada oficial de caça 2013-14 van capturar-se 32.700 senglars, en la 2014-15 van ser-ne 34.800, en la 2015-16 van ascendir a 47.700, i en la de 2016-17 van sobrepassar-se els 55.390 exemplars.

Els ecologistes afirmen que hi ha estudis que relacionen l'increment de la pressió cinegètica sobre el senglar amb un increment de la seva capacitat reproductiva, cosa que explicaria l'augment de població. «Vistes les dades, no sembla raonable pensar que retribuir els caçadors per la seva activitat lúdica sigui una mesura útil per controlar les poblacions de senglar», argumenta la federació, que també planteja «dubtes sobre la seva legalitat». «Des d'un punt de vista econòmic, la mesura és gairebé absurda: si es paguessin 50 euros per cada senglar abatut, costaria a la Generalitat més de 2,7 milions d'euros l'any, xifra totalment desorbitada. I si la mesura no és generalitzable, no s'entén quin és el seu sentit», afirmen.