Els 350 diputats que resultin elegits a les eleccions cobraran un mínim mensual de 3.800 euros, podran estrenar una tauleta, model iPad, i disposaran també d'un mòbil iPhone, han de declarar el seu patrimoni i, per primera vegada, hauran d'omplir també una declaració dels seus interessos especificant de quines empreses cobraven fins ara. Els nous propietaris dels escons del Congrés cobraran el seu primer sou a final de maig, pocs dies després de la sessió constitutiva de la Cambra, prevista per al 21 del mes que ve, en què prendran formalment possessió del seu càrrec. Però en aquesta primera nòmina s'inclourà també la part proporcional del sou dels dies 29 i 30 d'abril.

L'assignació bàsica serà de 2.972,94 euros bruts al mes igual per a tots els diputats, a la qual se sumen complements en funció del seu paper a la Cambra i una indemnització neta (sense impostos) per despeses derivades de la seva activitat parlamentària: 917.03 euros al mes per als electes per Madrid i 1.921,20 per a la resta. Les quantitats van ser aprovades per la Mesa del Congrés al gener, després que la Cambra convalidés el decret llei pel qual el Govern va aprovar la pujada del sou dels funcionaris. Les retribucions dels parlamentaris es fixen en els Pressupostos de la Cambra, però augmenten o disminueixen igual que les dels treballadors de l'Administració General de l'Estat.

Atès que el Govern va optar per apujar el sou dels empleats públics per decret abans d'intentar tramitar els pressupostos generals de l'Estat per al 2019, el Congrés dels Diputats va decidir aplicar l'increment als diputats sense esperar que el projecte pressupostari veiés la llum. Aquests pressupostos no es van arribar ni a tramitar per manca de suports, però la pujada salarial decidida al gener per als diputats i el personal de la Cambra es va mantenir.