El Parlament ha presentat al·legacions al Tribunal Constitucional (TC) per sol·licitar que aixequi la suspensió de la creació de la comissió d'investigació sobre la monarquia.

Tal com publicava el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) aquest dijous, la cambra argumenta que no hi ha extralimitació de les facultats sobre la creació de la comissió, que s'emmarca en la jurisprudència del TC i el Tribunal Europeu de Drets Humans, i que es fonamenta en el «pluralisme polític d'una societat democràtica». Les al·legacions, que signa el lletrat Miquel Palomares, reclamen que el TC dicti sentència i declari la «plena constitucionalitat» de la creació d'aquesta comissió. Un altre argument és que de la Constitució no haurien de «derivar-se prohibicions o límits al debat polític», especialment si es fan en seu parlamentària.

El ple del TC va acordar el 26 de març per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que el govern espanyol va presentar contra la creació de la comissió d'investigació al Parlament sobre la monarquia.

Admissió a tràmit

L'admissió a tràmit implica la suspensió automàtica de l'acord, perquè l'executiu de Pedro Sánchez va reclamar que s'apliqués l'article 161.2 de la Constitució que deixa sense efecte qualsevol llei, acord o normativa autonòmica impugnada per l'Estat. El TC disposa de cinc mesos -prorrogables- per adoptar una decisió sobre el fons de la qüestió, i les parts tenen deu dies per presentar al·legacions.

Abans, el Consell de Ministres del 15 de març va aprovar la impugnació davant el TC contra la creació de la comissió d'investigació del Parlament sobre la monarquia, després d'obtenir un dictamen favorable per part del Consell d'Estat, que avalava la interposició del recurs.

Durant la campanya del 28-A tant ERC com JxCat van acusar el PSOE de posar «pals a les rodes» al debat amb la suspensió de la comissió d'investigació sobre la monarquia, i de ser el «vot útil» del rei espanyol, Felip VI, i el «vot inútil» per a la «regeneració democràtica».