Una de cada tres famílies formades per mares soles amb fills a càrrec seu, xifra que equival a 262.100 llars, viu en situació de pobresa a Catalunya, segons ha recordat l'organització Save the Children amb motiu del pròxim 5 de maig, el Dia de la Mare, i tenen més risc d'exclusió social.

D'un total de 323.800 famílies catalanes monoparentals, segons dades d'Idescat, el 81% (262.100) estan encapçalades per dones que cobreixen soles totes les despeses del domicili i de la criança dels fills compaginant la vida familiar amb la laboral.

«Són mares que fan l'impossible per fer front a les responsabilitats de la llar», assegura la responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children a Catalunya, Emilie Rivas, que justifica que les polítiques d'ocupació «no són suficients» si no van acompanyades de mesures socials que «permetin i afavoreixin tots dos àmbits i la cura dels fills».

La precarietat econòmica d'aquestes mares incideix directament «sobre la salut, tant física com mental, de si mateixes, però també en la dels fills», afegeix Save the Children, que recorda que l'accés a medicaments o tractaments que no estan coberts per la Seguretat Social «a vegades es fa impossible».

L'organització també comenta que, mentre que en les famílies amb dos adults i amb fills dependents la taxa de pobresa és del 22,3%, a les llars formades per un sol adult augmenta al 35,3%.

Save the Children treballa, mitjançant l'educació i l'acompanyament, amb programes a Catalu-nya per trencar el cercle de transmissió de la pobresa entre els pares i els fills.

Durant el curs 2017-2018, l'associació va atendre 1.172 nens en risc de pobresa o exclusió social i 642 famílies a Catalunya, de les quals una de cada quatre era monomarental, segons han informat les possibles responsabilitats penals, involucrant altres persones en la seva estratègia de «socialització del dany», si les seves accions arribaven al jutjat.