El Tribunal Suprem va avalar ahir el cessament de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució després de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre del 2017.

La sala contenciosa administrativa del Suprem va desestimar el recurs plantejat per Puigdemont contra el Reial decret 942/2017 pel qual es va acordar el seu cessament, en considerar que el mateix va ser «de conformitat amb dret».

La sentència del Suprem recorda que va ser Puigdemont el que va deixar d'actuar des de «la lògica i des de les exigències de les seves competències i de la seva posició constitucional, estatutària i legal i va desnaturalitzar i va devaluar el seu estatus constitucional i estatutari».

El Tribunal explica que el dret a seguir en el càrrec i a exercir-lo «només existeix i es respecta en la mesura que qui ho exerceix respecta, al seu torn, la seva identitat juridicoconstitucional», i asse-nyala que, per aplicar l'article 155, tant el Senat com el Govern es van basar en la «desnaturalització de l'exercici del càrrec» per part de Puigdemont.

Els magistrats recorden que ja han dictat sentències avalant d'altres acords adoptats en aplicació del citat article constitucional, com la supressió del Diplocat i la dissolució del Parlament català i la convocatòria de les eleccions.