L'informe dels lletrats del Senat que servirà de base a la Mesa per decidir la suspensió del senador d'ERC Raül Romeva considera "indubtable" que al parlamentari se li pot aplicar el mateix article de la Llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) que va permetre suspendre els quatre diputats catalans presos.

El dictamen conclou que l'eventual suspensió del senador en presó preventiva no pot efectuar-se a l'empara dels articles del Reglament del Senat referits a la tramitació de suplicatori, i que hauria de fer-se en atenció a l'article 384 bis de la Lecrim, el qual "en determina la suspensió 'ex lege' en l'exercici del càrrec públic de senador ".

Una argumentació similar a la que van seguir els serveis jurídics del Congrés a l'hora d'analitzar la situació dels diputats Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, igualment jutjats per rebel·lió a la causa del procés i finalment suspesos per la Mesa d'aquesta institució.

I això perquè el Tribunal Suprem no ha tramitat el suplicatori contra Raül RoMesa, elegit senador ja en la fase de judici oral, de manera que la cambra "no disposaria, des de la perspectiva formal i garantista exigible davant d'una actuació que limita un dret fonamental , dels elements de judici imprescindibles per fer el següent pas ".

En canvi, els lletrats del Senat opinen que en haver estat processat per rebel·lió i continuar en presó preventiva "la conseqüència automàtica és que continua sent-li plenament aplicable la previsió continguda en l'article 384 bis de la Lecrim, com té declarat el magistrat instructor de la causa".

Assenyala aquest precepte: "Ferm un acte de processament i la presó provisional per un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó".

Posa l'accent l'informe en el fet que encara que la suspensió s'aplica als càrrecs públics "que estaven ocupant", si el càrrec s'ha obtingut "de manera sobrevinguda", com és el cas de Romeva, "la conclusió ha de ser la mateixa: la suspensió en l'exercici del càrrec públic ".

En suma, els lletrats determinen que "reunits els requisits" que exigeix la Llei d'enjudiciament criminal "cal afirmar que el senyor Romeva, per aplicació automàtica, 'ex lege', de l'esmentat precepte, es troba suspès en els drets i deures del càrrec de senador", el qual va adquirir "amb plens efectes" en la sessió constitutiva del Senat del passat 21 de maig.

En conseqüència, el que ara ha de fer la Mesa, a la qual els lletrats veuen "competent" per resoldre la qüestió, és "determinar" els efectes d'aquesta suspensió, pel que fa als seus "drets i deures" com a senador , els d'índole econòmica i la seva repercussió en la composició de la cambra a l'efecte de distribució d'iniciatives i subvencions.

La Mesa del Senat es reuneix al migdia per analitzar la suspensió sol·licitada pel PP i Ciutadans; per tirar endavant haurà de comptar amb el suport dels quatre representants del PSOE en l'òrgan de govern del Senat, on els socialistes tenen majoria absoluta.

Tindran el segur suport dels dos del PP, mentre que no està clar que ho faci el PNB, que al Congrés ha criticat la suspensió dels quatre diputats independentistes.