El Senat no reprovarà, com pretenia ERC, el senador del PP Rafael Hernando per haver dit "que es foti" al senador Raül Romeva en la sessió constitutiva de la Cambra Alta després d'interrompre la seva fórmula d'acatament de la Constitució, que va fer íntegrament en català i "com a pres polític".

La interrupció i les manifestacions d'Hernando, secretari quart del Senat, no van ser recollides en el Diari de Sessions, i per això ERC també va demanar a la Mesa que es fessin constar en aquesta publicació aquestes "ofensives paraules", pronunciades quan Romeva tornava al seu escó després de prometre per imperatiu legal acatar la Carta Magna.

L'assumpte va ser estudiat en la reunió que dimecres passat va celebrar la Mesa del Senat, de la que Hernando és membre, i les seves decisions han estat donades a conèixer avui per ERC a través de l'escrit oficial de resposta.

En aquest document, el president del Senat, Manuel Cruz, comunica a la portaveu d'ERC, Mirella Cortès, que "no procedeix" atendre la seva sol·licitud de "rectificació" del Diari de Sessions, d'acord amb l'article 190 del Reglament del Senat.

Aquest article diu: "Les intervencions i acords de les sessions del ple de la Cambra, de la Diputació Permanent i de les Comissions, quan aprovin definitivament lleis o celebrin sessions informatives amb membres del Govern, es reproduiran en el Diari de Sessions, on també quedarà constància de les incidències produïdes".

Respecte a la petició per reprovar Hernando, el president comunica a ERC que "no hi ha curs procedimental" per fer-ho en el Reglament del Senat.