El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), dependent d'Hisenda, es pronunciarà de forma definitiva sobre la impugnació dels hotelers als plecs del concurs dels viatges de l'Imserso per a les temporades 2019-2020 i 2020-2021en el termini màxim aproximat d'un mes; dos mesos després de la presentació del recurs, el 7 de maig passat. L'Imserso confia en la seva resolució definitiva favorable.

La suspensió cautelar, adoptada de manera provisional i habitual en aquest tipus de recursos, no resol la qüestió de fons plantejada per la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), sinó que s'adopta provisionalment davant «els perjudicis de difícil o impossible reparació que poguessin derivar-se de la continuació del procediment de licitació», fins que el tribunal es pronunciï de forma definitiva.

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) va impugnar a principi de maig els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso, després de rebre llum verd de les 51 associacions hoteleres a les quals representa (15.000 establiments i 1,8 milions de places), per considerar que «lesionen greument» els interessos del sector i ser «absolutament incompatibles» amb el producte de qualitat que han d'oferir.

Segons denuncien, els paquets «suposen una rebaixa del 8%, el 10% i fins al 12% sobre els preus de mercat». Diuen que, per evitar les pèrdues, el preu per persona i dia hauria de situar-se a l'entorn dels 25 euros (actualment està entre 22,10 i 22,50 euros), tenint en compte tots els serveis.

Costos i preus de mercat

Des del ministeri de Sanitat, al qual està adscrit l'Institut de Majors i Serveis Socials, confien que «el pronunciament definitiu serà favorable al procediment en curs». Fonts del departament van destacar que l'Imserso, en el seu procés d'elaboració dels plecs, ha tingut l'informe favorable tant dels serveis jurídics del ministeri com de la Intervenció Delegada de la Seguretat Social.

També apunten que cal tenir en compte que el 6% dels pensionistes que participen en el programa, amb gairebé un milió de beneficiaris, té una pensió inferior als 1.050 euros/mes, la qual cosa impedeix exigir més esforç als pensionistes en el finançament dels viatges.

En relació amb el càlcul dels costos d'allotjament i manutenció, l'Imserso explica que es parteix d'un import mínim de 23 euros per estada, el 9,5% més respecte als 21 euros abonats en temporades anteriors. El cost varia en funció de les destinacions incloses a cada lot i oscil·la entre els 23 i els 42 euros. En cap cas es calculen imports diferents segons la durada de viatge, l'ús del transport o la procedència dels usuaris.

Per fixar el cost de cada paquet turístic, s'han considerat els preus de mercat de productes similars en altres programes no subvencionats per l'Imserso i programes similars a les autonomies. També s'han valorat els imports dels paquets oferts actualment per l'Imserso i l'índex d'evolució de les pensions els últims anys.

Els viatges no estan en perill

Destaquen que els viatges de l'Imserso «no estan en perill» i que el programa de viatges de Turisme Social, que des del 1985 s'ha dut a terme, es continuarà mantenint en la temporada 2019-2020, la comercialització de la qual, en les agències de viatges, s'espera iniciar el setembre.

El valor estimat del contracte supera els 1.142 milions d'euros, IVA exclòs, xifra que inclou tant l'aportació de l'Imserso (20,39%) i la dels beneficiaris (79,61%) durant les dues temporades, així com una possible pròrroga per a dues més (1 de setembre del 2021-31 d'agost del 2023), i les modificacions previstes en els plecs.

El termini per presentar ofertes va finalitzar el 17 de maig, i el 28 de maig es van obrir les pliques, que contenen més de 360 hotels, que són els que tradicionalment participen en el programa, seguint fins al moment el curs ordinari del procediment del concurs, dividit en tres lots.