La Junta Electoral Central (JEC) ha emès una resolució en la qual recorda als regidors sorgits de les eleccions municipals del 26 de maig passat que han d'acatar la Constitució per accedir al càrrec i que «només» es consideraran vàlides les fórmules de jurament o promesa «que expressament manifestin la voluntat incondicionada» d'acatar el text constitucional. L'acord de la JEC, pres ahir, és fruit d'una consulta de les entitats contràries a la independència de Catalunya Impulso Ciudadano i Aixeca't-Levántante sobre la campanya de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que proposa als electes que prometin o jurin el càrrec «per la república catalana».

La iniciativa de l'AMI, feta pública a principi de maig, pretén que els regidors escollits assumeixin el càrrec fent referència al seu compromís amb la independència. No obstant això, la vicepresidenta de l'entitat, Annabel Moreno, va puntualitzar durant la seva presentació que la fórmula ha d'emprar-se un cop feta la promesa o jurament que preveu l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per tal que no s'invalidi l'acte de presa de possessió. Segons va explicar aleshores, tenen «l'empara legal» d'un informe jurídic que sosté que, així, el jurament no pot ser anul·lat.

L'organització va enviar als alcaldes dels 786 municipis adherits una carta explicant la campanya i unes targetes amb la fórmula que proposen perquè ho facin arribar als seus regidors. En una campanya similar que van dur a terme l'any 2015 van aconseguir que el 46,18% de regidors catalans utilitzessin la seva fórmula: 4.192 de 9.077 edils. Per als consistoris que es constitueixin a partir d'aquesta setmana, l'AMI suggereix que els regidors manifestin «el ferm compromís amb els valors de la república catalana» i declarin que continuaran treballant per «una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada». L'advertiment de la JEC, però, deixa clar que aquesta fórmula no eximeix de subordinar-se a la carta magna, ja que el seu article 9.1 estableix que «els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic» i, per tant, considera imprescindible expressar públicament l'acatament a la norma.