El producte interior brut (PIB) català va créixer el 2,1% durant el primer trimestre de l'any en relació amb els primers tres mesos de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Això és tres dècimes més que la taxa interanual del trimestre precedent, que va ser de l'1,8%. Segons l'Idescat, el creixement es va produir gràcies a la demanda interna, que va augmentar el 2,1%, i malgrat la desacceleració de les exportacions, que van registrar una taxa negativa aquest trimestre (-1,1%). L'evolució de l'economia catalana durant el primer trimestre va situar el creixement del PIB a Catalunya per sota de la mitjana espanyola (2,4%), tot i que sis dècimes per sobre de l'Europa dels 28.

D'altra banda, la taxa de variació intertrimestral del PIB català (0,6%) va mostrar un repunt de dues dècimes respecte al trimestre anterior i es va situar equidistant entre el creixement espanyol (0,7%) i el de la UE-28.

El creixement català es fonamenta en la demanda interna, que augmenta el 2,1%, tot i que menys que el quart trimestre de l'any passat, quan l'increment va ser del 2,4%. Quant a l'anàlisi dels seus components, destaquen la desacceleració del consum de les llars (1,1%) i el repunt del consum de les administracions públiques (2,8%).