Avui, dilluns 17 de juny, és el primer dia hàbil que està en vigor la nova llei hipotecària, que, entre altres aspectes, obliga les entitats a assumir les despeses de notaria, gestoria i registre, la qual cosa permetrà als clients estalviar-se una mitjana de 500 i 1.000 euros.

El febrer passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei reguladora dels contractes del crèdit immobiliari, més coneguda com a llei hipotecària, que va entrar en vigor ahir, 16 de juny. La norma és el resultat de la transposició d'una directiva comunitària que va amb gairebé tres anys de retard, per la qual cosa la Comissió Europea va amenaçar Espanya amb una multa de més de 100.000 euros diaris.

Encara que ha trigat a aprovar-se, Espanya compta des d'ara amb una nova llei que, segons els experts, reforça la protecció i seguretat jurídica dels consumidors. Per al portaveu de la patronal de la banca espanyola, l'AEB, José Luis Martínez Campuzano, les entitats espanyoles «estan preparades» per afrontar els canvis i mantenir al mateix temps la seva capacitat de concedir préstecs i la qualitat del servei al client. Un dels aspectes que havia reclamat la normativa europea.

Més canvis

Entre les novetats més destacades, el text estableix que des d'ara seran els bancs i no els clients els que hauran de fer-se càrrec del pagament de les primeres còpies del notari, les despeses del registre i els de la gestoria. El client, per part seva, abonarà les segones còpies del notari i les despeses de taxació.

Aquests canvis, segons calcula el portal iahorro.com, suposaran per al client un estalvi mitjà d'entre 500 i 1.000 euros. La norma, que també estableix que la hipoteca per al primer habitatge quedarà gravada amb l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) que pagaran les entitats financeres, elimina les clàusules terra.

Una altra novetat és que el banc només podrà començar el procediment de desnonament si hi ha dotze quotes impagades o el 3% del capital de la hipoteca en la primera meitat de la vida del préstec, o bé 15 quotes o el 7% en la segona meitat d'aquest.

Segons Martínez Campuzano, «la nova llei és molt més exigent que la norma europea que busca traslladar», ja que, entre altres coses, limita la compensació derivada del dret dels clients a amortitzar anticipadament el crèdit, la qual cosa «pot tenir un cost elevat per als bancs i podria afectar la disponibilitat de crèdit a tipus d'interès fix en el futur».

«També afebleix la garantia dels préstecs, la qual cosa pot encarir el finançament dels bancs en els mercats i reduir la seva capacitat de gestionar el risc assumit», diu aquest expert, que confia, no obstant això, que elevi la seguretat jurídica i redueixi tant les discrepàncies judicials com la litigiositat, «que és perjudicial per al client i l'entitat».

Segons la norma, els bancs hauran de donar als clients deu dies per analitzar la informació precontractual dels préstecs immobiliaris abans de signar-los. Les entitats hauran de bolcar en la plataforma tecnològica dels notaris les condicions que ofereixin als interessats perquè després els fedataris públics puguin informar els seus clients de forma personalitzada i detallada i sense la presència de representants del banc.

Els notaris hauran d'informar els clients de forma gratuïta sobre les condicions i clàusules precises del préstec hipotecari que li ofereix el banc en el termini de 10 dies, realitzar un test de comprensió al ciutadà i reflectir aquesta informació en una acta notarial, també sense cap cost.

Tot aquest procés és previ a la constitució pròpiament dita de la hipoteca i pretén assegurar que el client coneix amb claredat els termes del préstec que signa.

Formació en hipoteques

La norma també obliga els empleats de banca a rebre formació específica sobre hipoteques. Sobre aquest tema, l'UGT va denunciar que el retard en la transposició de la directiva i que ara calgui actuar «a tot córrer» es tradueix que seran els treballadors els que pagaran «els plats trencats», ja que hauran de rebre la formació fora del seu horari laboral.