La Fiscalia General de l'Estat va alertar d'una «deficient» resposta al problema dels abusos a l'Església catòlica a Espanya i va proposar investigar els casos del passat, com s'ha fet en altres països com Austràlia, Holanda o Àustria. Així ho va plantejar la Fiscalia en un informe remès al ministeri de Justícia -i realitzat a petició d'aquest- sobre el fenomen de les agressions o abusos sexuals a menors a congregacions, centres d'ense-nyament i institucions religioses.

«Certament, és una realitat complexa, ja que es tracta d'entorns tradicionalment dotats de certa opacitat on la detecció dels casos presenta dificultats per diversos motius», estableix la Fiscalia a l'escrit.

El problema, segons estableix, no només és una qüestió de «resposta penal» al fet delictiu que ha estat denunciat i acreditat sinó que també considera que són necessàries iniciatives que permetin detectar els casos que s'han pogut produir. «Només d'aquesta manera es pot articular una resposta penal eficaç, reparar en la mesura possible les víctimes i desplegar mecanismes de prevenció d'aquestes conductes», puntualitza.

Així, posa l'exemple de diverses iniciatives d'altres països com la Reial Comissió creada l'any 2012 a Austràlia, la Comissió Deetman a Holanda o la Comissió d'investigació dependent de la Conferència Episcopal a Àustria. El ministeri fiscal assegura que col·laborarà i s'implicarà en les iniciatives semblants que puguin desenvolupar-se a Espanya.