La jutgessa de vigilància penitenciària ha avalat la decisió de la Generalitat de permetre que l'exdirigent de CDC Oriol Pujol surti diàriament de presó per anar a treballar, en concloure que ha mostrat un «alt grau de penediment» després de la seva condemna per corrupció, i que l'objectiu és la seva reinserció.

En un acte, la jutgessa de vigilància penitenciària 2 de Catalu-nya aprova la decisió de la Generalitat, contra la qual va recórrer la Fiscalia, que va denunciar que l'administració va concedir a Oriol Pujol un «tercer grau encobert» de forma «poc respectuosa» amb la justícia per la seva «decidida voluntat» que passés «el mínim temps» a la presó per ser fill de l'expresident català Jordi Pujol.

Per contra, la jutgessa aprova la decisió del maig dels serveis penitenciaris de la Generalitat per aplicar a Oriol Pujol, una setmana després que se li revoqués el tercer grau, l'article 100.2 del reglament penitenciari, que li permet sortir diàriament de la presó per anar a treballar, mentre compleix la condemna de dos anys i mig per corrupció en el cas ITV.

En la resolució, que es pot recórrer, la jutgessa conclou que l'acord de la Junta de Tractament per aplicar l'article 100.2 a Pujol li atorga un règim flexible «en vista de la consecució dels objectius personals i laborals obtinguts per l'intern en el seu programa individual de tractament». Es tracta d'un mecanisme per «afavorir el procés d'inserció social i laboral ja iniciat» per Pujol a la presó, on va ingressar el gener per complir la pena de dos anys i mig a la qual va ser condemnat per usar la seva influència política per afavorir empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas ITV.

En el seu acte, la jutgessa sosté que no es pot obviar que en el cas d'Oriol Pujol, l'únic fill de l'expresident català Jordi Pujol que es va dedicar a la política, concorren «circumstàncies positives», com que no tenia antecedents, que va reconèixer els fets, el seu baix risc de reincidència i que té un «diagnòstic social positiu», així com la seva «integració sociofamiliar». Encara més, la jutgessa apunta que, encara que aquestes circumstàncies no van ser en el seu moment valorades d'«entitat suficient» per confirmar el tercer grau que li va aplicar la Generalitat, i que la mateixa magistrada va revocar, sí que poden ser tingudes en consideració als efectes d'aplicar-li altres mecanismes legals «que afavoreixin la continuació del procés d'inserció social, familiar i laboral iniciat pel penat».

Quan la jutgessa va revocar el tercer grau, Oriol Pujol encara no havia finalitzat el programa de moral i valors al qual es va incorporar de forma voluntària a la presó. No obstant això, la jutgessa fa ressaltar, en aquests moments Oriol Pujol ja ha conclòs el programa «havent aconseguit els objectius marcats de forma plenament satisfactòria».