La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment les mesures cautelars sol·licitades per la mercantil Luxury contra el reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per establir les condicions d'explotació de les autoritzacions dels vehicles de transport amb conductor (VTC). El tribunal suspèn cautelarment alguns articles del reglament, entre els quals l'11, que estableix una antelació mínima de 60 minuts en la contractació o reserva d'aquest servei i la seva prestació, i que estava previst que entrés en vigor el 15 de juliol. A més, també ha paralitzat que els titulars de les autoritzacions hauran d'inscriure's en un registre de vehicles com a requisit per a desenvolupar l'activitat. Així, l'abast de la suspensió cautelar afecta el punt 1 íntegre de l'article 3 del reglament de l'AMB, que afecta a la inscripció al registre metropolità de vehicles dels VTC.