El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 24 de Madrid va confirmar la suspensió de la moratòria de les sancions de Madrid Central després d'escoltar les parts, en entendre que «l'existència de deficiències en el sistema de multes ha de cedir davant la protecció a la salut i al medi ambient».

«Davant d'una mesura dirigida a la protecció del medi ambient, com és Madrid Central, l'acord municipal que la suspenia no ofereix cap alternativa per suplir la supressió de la zona de baixes emissions, ni justifica tampoc que la mateixa hagi estat ineficaç o s'hagi produït un dany major del que intentava evitar en el pla mediambiental», raona el magistrat en un acte després de rebre les al·legacions del consistori.

A la mateixa resolució s'indica que «la protecció a la salut i al medi ambient són principis que han de regir l'actuació dels poders públics».