La despoblació ja no és només un fenomen rural sinó que s'està estenent a les ciutats mitjanes i petites de l'interior i del nord d'Espanya, segons un estudi demogràfic elaborat per investigadors de la UAB i del Centre d'Estudis Demogràfics (CED).

La investigació, titulada «Descapitalització educativa i segona onada de població» i que publica la revista Perspectives Demogràfiques, és el primer estudi sobre migracions dels joves espanyols entre CA i sobre despoblació a Espanya tenint en compte el nivell educatiu i l'àmbit territorial.

El treball demostra que la despoblació ja no només es produeix als pobles rurals sinó que comença a afectar els àmbits urbans de les regions despoblades, que expulsen els joves locals amb estudis universitaris de les ciutats. Segons la investigació, un total de 776.000 joves de 25 a 39 anys nascuts a Espanya -155.269 de mitjana a l'any- van migrar de la seva comunitat autònoma de residència entre el 2013 i el 2017, el 80,7% d'ells cap a d'altres regions espa-nyoles i el 19,3% a l'exterior. L'estudi també conclou que els intercanvis de joves entre comunitats «no són equilibrats, ni en el balanç d'entrades i sortides, ni en el perfil educatiu de les persones que arriben i se'n van». L'informe constata que Madrid és el principal receptor de joves amb estudis universitaris, cosa que fa que el 28,8% dels universitaris entre 25 i 39 anys que viuen a Madrid han nascut a d'altres regions. Per contra, Castella i Lleó és la comunitat de la qual més universitaris han emigrat, ja que el 38,2% dels nascuts en aquestes comunitats d'aquest rang d'edat i nivell educatiu viuen a d'altres parts d'Espanya, seguida de Castella-La Manxa i Astúries.

L'estudi revela que el 38,7% de les migracions interregionals de joves d'entre 25 i 39 anys, 48.105 a l'any, arriben o parteixen de Madrid, amb un saldo positiu de 10.136 persones. El 35% de les entrades provenen de les dues Castelles.

Catalunya és el segon receptor, amb un saldo net de 3.211 joves l'any, i les Balears també registra un balanç positiu, 2.024.