La sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat que les patronals del sector hospitalari i el sindicat Metges de Catalunya van vulnerar el dret de llibertat sindical en excloure els altres sindicats de l'acord assolit fora del II conveni col·lectiu del SISCAT (sanitat concertada).

Segons la sentència, aquest acord fora de conveni «ha vulnerat el dret de llibertat sindical en la seva manifestació de negociació col·lectiva» i el TSJC ha condemnat les patronals i el sindicat Metges de Catalunya a «cessar de manera immediata en les actuacions que desenvolupin l'acord» assolit al febrer d'aquest any.

A més, els condemna a abonar els sindicats demandants - CCOO, FESP-UGT i sindicat d'infermeria SATSE - 6.500 euros a cadascun en concepte de danys i perjudicis, a més de publicar en les respectives pàgines web aquesta sentència del TSJC.

Vulnerava la llibertat sindical

Aquests sindicats, tots ells signants del II conveni col·lectiu del SISCAT, assolit al novembre del 2018 excepte per Metges de Catalunya, van interposar una demanda davant el TSJC en considerar que l'acord posterior de les patronals Unió Catalana d'Hospitals, CAPSS i ACES i el sindicat mèdic vulnerava el dret a la seva llibertat sindical.

El tribunal sentencia que és lícit arribar a un acord per desconvocar una vaga, que havia convocat Metges de Catalunya, però que durant aquestes converses «es va privar els sindicats de la possibilitat de participar en una negociació a la qual havien d'haver estat cridats, donades les diverses matèries que van ser objecte d'aquell acord».

«Dit d'una altra manera, s'ha d'acceptar que els demandats tenen dret a arribar a un acord, però ha de valorar-se l'eficàcia i l'abast que es pretengui concedir a aquests acords mentre estan subjectes a uns límits, de manera que per a la negociació de determinades matèries es precisa la intervenció dels qui, com els demandants, ostenten la representació i legitimació necessària en l'àmbit del sector», s'argumenta en la sentència.

A més, el TSJC recorda que des del I Conveni SISCAT està constituïda una comissió sectorial de la professió mèdica la continuació de la qual es preveu en el II Conveni SISCAT, en la qual hauria d'haver-se emmarcat aquesta negociació.

Aquesta resolució del TSJC no és ferma i contra la mateixa pot interposar-se recurs de cassació davant la sala social del Tribunal Suprem.