El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va presentar ahir el quart informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l'any 2018, en què destaca un «estancament» en la posada en marxa de la Llei de transparència. «El primer informe assenyalava com s'aplicaria, el segon indicava l'impuls que s'havia pres, el tercer vam dir que semblava que es frenava, i el quart indica que hem frenat, hem alentit», va lamentar Ribó.

Per aquest motiu, va defensar l'inici d'un nou mandat en les corporacions locals el juny del 2019 com una «oportunitat» dels consistoris per fer un «canvi cultural» amb «voluntat política» per «assumir el compromís d'analitzar necessitatsi planificar actuacions per donar compliment a la Llei en un futur immediat».

El Síndic de Greuges va defensar la transparència «per participar, per fomentar la cultura democràtica, per combatre la corrupció, per donar eines de debat sobre afers públics que es vulguin desenvolupar».

Compleixen de manera generalitzada les obligacions de publicitat la major part dels departaments de l'Administració de la Generalitat (84%), però només el 34,8% dels ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants.

En els municipis més petits el compliment és «molt limitat o pràcticament inexistent», va puntualitzar Ribó.