El conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha ordenat retallar la despesa de les conselleries i de les empreses públiques catalanes, excepte en allò que fa referència al pagament de nòmines, serveis bàsics i inversions i despeses ja compromeses, per quadrar els comptes del 2019 i no generar més dèficit del permès.

La retallada de despeses que afecta les conselleries es refereix a despeses noves que no siguin urgents, quedant-ne excloses les despeses de personal, serveis fonamentals i inversions i actuacions ja compromeses.

Les entitats del sector públic on la Generalitat participa de forma majoritària o les que estan adscrites al govern català han de comunicar en el termini d'una setmana l'import de l'ajust a realitzar en el seu pressupost de despeses, que ha de ser aproximadament d'un 6%, segons avança avui La Vanguardia.

Qualsevol despesa de caràcter urgent que no pugui esperar l'any 2020 requerirà l'autorització prèvia del vicepresident del Govern i conseller d'Economia o del seu departament.

L'ordre, publicada pel departament d'Economia el passat 6 d'agost en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), apunta que, en situació de pròrroga pressupostària i per assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, és necessari avançar els terminis de la tramitació d'execució de la despesa i dels procediments de modificacions pressupostàries.

Fonts de la conselleria d'Economia han explicat a Efe que el tancament pressupostari es fa cada any cap al mes de novembre, però que aquest any s'ha avançat a l'agost per la "incertesa" sobre els recursos que rebrà Catalunya per part del sistema de finançament autonòmic.

A l'espera que es formi un nou Govern a Epanya, les transferències del model de finançament a les comunitats autònomes no s'han actualitzat el 2019, tal com es va anunciar al mes de juliol de l'any passat, sinó que es fan amb xifres del pressupost del 2018, fet que suposa un desfasament per a Catalunya de 874 milions.

Aquesta retallada de la despesa del govern català es justifica davant el temor que aquests diners, amb els quals es comptava, no arribin i això dispari el dèficit de la Generalitat, que aquest any ha de situar-se en el 0,1%, com la resta de comunitats autònomes.